Sanace vlhkého zdiva svépomocí

V poslední době se občas setkáváme s trendem, který propagují především amatérští kutilové s vidinou rychlého zisku bez rizika. Chemické injektáže jsou velice sofistikované a náročné na techniku provedení a je téměř vyloučené, že je zvládne kdokoli bez předchozích zkušeností a znalostí. Firmy, které propagují chemické injektáže zdiva svépomocí, velmi chytře převádějí odpovědnost za výsledek sanace zdiva svépomocí na samotného zákazníka, který není schopen injektáž zdiva provést se stoprocentním výsledkem. Dalším úskalím je samotný injektážní materiál. V dnešní době, kdy jsou injektáže zdiva na vzestupu, se na trhu objevuje spousta pochybných prodejců různých materiálů, často údajně vyvinutých jimi samotnými. Většinou se jedná pouze o podprůměrné materiály dostupné v hobby marketech, opatřené logem daného prodejce. Profesionální firmy používají ověřené, certifikované a kvalitní sanační materiály od spolehlivých a známých výrobců.

Závěrem lze dodat pouze to, že pokud by nabízená služba injektáže svépomocí byla skutečně natolik účinná, neprodávala by se pod cenou a byla by propagována jako plnohodnotná služba s plnohodnotnou zárukou od zhotovitele. Dále je nutné vzít v potaz, že odstraněním příčiny vlhnutí zdiva (injektáž), nedojde k odstranění důsledku – vlhkostní mapy, sanytr apod. Jsou tedy téměř vždy nutná následná opatření vedoucí k celkové sanaci vlhkého zdiva.

Reportáž – odvlhčení domu svépomocí

Injektáž zdiva svépomocí

Jedním příkladem za všechny by mohl být náš zákazník, který se pokusil o provedení sanace vlhkého zdiva svépomocí. S vidinou úspory nákladů se rozhodl provést chemickou injektáž zdiva svépomocí. A narazil. Nejen že se nedostavil očekávaný výsledek vynaloženého úsilí, celkový stav zdiva se ještě zhoršil. Důvodem bylo amatérské provedení injektáže zdiva svépomocí, konkrétně provrtání zdiva v celém průřezu. Tím došlo k zajištění transportu vlhkosti z přilehlého terénu. Celkový stav zdiva se po provedení začal zhoršovat. Prodejce materiálu se od celé věci distancoval s tím, že k pochybení došlo na straně zhotovitele – zákazníka. Ten se nakonec rozhodl kontaktovat naši společnost s požadavkem na vypracování odborného posouzení příčin vlhkosti a jejich řešení. Výsledkem byl návrh na soubor opatření, jejichž součástí byly i injektáže zdiva, nicméně nyní již na odborné úrovni.

Máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě… neváhejte nás kontaktovat. Víme, jak na to!

Napište nám