Stavba plotu

Švédská, Praha 5

Jednou z posledních akcí letošního roku byla stavba plotu a dále stavba nového vnějšího schodiště z žulových bloků. Nejprve bylo nutné snížit úroveň terénu, který byl historicky spádovám směrem k domu. Původní podezdívka byla tvořena kamennými bloky, které byly ovšem rozpadlé a nesoudržné především z důvodu degradovaného pojiva mezi jednotlivými kameny. Pro nedostatek původního kamene jsme byli nuceni najít vhodnou náhradu. Nakonec bylo rozhodnuto, že stavba plotu bude z rohovce z nedalekého Neveklova. Nejprve bylo nutné vybetonovat dostatečný základ z železobetonu. Následně jsme mohli začít se stavbou kamenné podezdívky. Vzhledem k tomu, že dodaný materiál obsahoval kamínky velikosti drobného štěrku až po bloky 50 kg, bylo poměrně náročné vybrat vhodné kameny, které se k sobě hodily. Nicméně stavba plotu se po týdnu podařila a zbývalo pouze ukončit podezdívku betonovým límcem a zděnými sloupky z pálených cihel. Nyní už zbývá pouze namontovat kovová plotová pole. Vzhledem k tomu, že pozemek před domem je v soukromém vlastnictví, bylo možné vybudovat i stání na popelnice, které by jinam musely být v domě. Prostor mezi chodníkem a vstupem do domu byl v minulosti tvořen betonovou plochou a betonovými schody. Majitelé se rozhodli pro elegantní řešení – schodiště z žulových bloků včetně podesty před vchodem z žulových desek a spodní část z žulové mozaiky. Výsledek perfektně zapadá do okolní historické zástavby a rovněž působí velmi moderním dojmem. Stavba plotu byla ukončena těsně před koncem roku a díky nadstandardně vysokým teplotám se vše stihlo.