Pštrossova 33, Praha 1

Úspěšně jsme dokončili sanaci a kompletní rekonstrukci sklepních prostor památkového objektu – historického domu v Pštrossově ulici na Praze 1. Součástí prací byla i renovace dvorního traktu a především izolace základů domu. Uvedené prostory budou využívány jako dílna firmy zabývající se restaurováním historického nábytku. Požadavek na sanaci a stabilizaci objektu z hlediska vlhkosti byl tudíž enormní. V první řadě bylo třeba provést izolace základů domu a odstranit tak příčinu vlhnutí obvodového zdiva ze svislého směru. Celou obvodovou stěnu domu z dvorního traktu jsme proto odkopali až na základovou spáru do hloubky 2,5 m a rovněž odbourali staré schodiště. Obnažené opukové zdivo základů domu jsme nejdříve doplnili a vyrovnali cementovou stěrkou a dále ošetřili asfaltovou hydroizolační stěrkou. Pro zateplení základů jsme použili extrudovaný polystyrén. Finální vrstvu tvoří nopová folie jako mechanická ochrana jednotlivých vrstev systému izolace základů domu.

Po provedení izolace základů jsme přistoupili k opravám dešťových svodů a ležaté kanalizace, které byly značně poškozené a znamenaly další přísun velkého množství vody do základů objektu. Doprostřed pochozího chodníčku ze zámkové dlažby jsme rovněž umístili dvorní vpusť. Původní schodiště bylo vybudováno v celém rozsahu včetně vytvoření odvětrávaného úložného prostoru pod konstrukcí a opěrných dozdívek terénu.

Sklepní kóje zasazeny v terénu pod terasou jsme pouze stabilizovali sanačním špricem a v úrovni pochozích ploch byla proti vzlínající zemní vlhkosti provedena dodatečná hydroizolace zdiva, kde se uplatnila chemická injektáž zdiva. Horní terasa také prošla výraznou změnou. Původní betonový potěr ve značném stádiu poškození včetně podloží jsme vybourali a jako podklad použili drcený štěrk. Další vrstvu tvořil beton s kari sítí, hydroizolace a betonový potěr pro sjednocení povrchu. Celý prostor terasy má potřebný spád směrem ke dvorní vpusti, aby byl zajištěn odtok srážkové vody.

Na zdivo obvodových zdí pozemku a na soklovou část fasády jsme aplikovali sanační omítky. Finální povrchové úpravy byly provedeny vhodnými nátěry.