Pštrossova 33, Praha 1

Největší výzva letošního roku na nás čekala v podobě rekonstrukce sklepa bytového domu v Pštrossově ulici. Naměřená vlhkost zdiva dosahovala 25 %, omítky, lokálně i samotné zdivo bylo v rozkladu, s projevy četných solných výkvětů a plísní.

Rekonstrukce měla několik fází

V první řadě bylo nutné vybourat nežádoucí příčky, přizdívky původního zdiva a kompletně odsekat omítky v celém rozsahu. Klenby stropů jsme pouze seškrábali. Poté jsme vystavěli nové příčky, provedli nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Stará a rozpadlá okna jsme nahradili dřevěnými, včetně vchodových dveří. Vytápění bylo řešeno podlahovým topením a vzhledem k vysoké úrovni stropů nebylo nutné snižovat úroveň původních podlah. Dodatečnou hydroizolaci zdiva jsme řešili šetrnou metodou chemických injektáží. Jako injektážní materiál jsme zvolili, vzhledem k velmi vysoké vlhkosti zdiva, prostředek Aquabarier 3. Na veškeré zdivo jsme použili tepelně-izolační omítku Baurex Nanosan – vhodný materiál při obnovách a rekonstrukcích památkových objektů včetně protisolných nátěrů kvůli zamezení pronikání solí ze zdiva do omítkového systému.

Tuny materiálu ven i dovnitř

Celková výměra zdiva je 300 metrů čtverečních. Během akce jsme odvezli 150 tun odpadních materiálů a suti a naopak spotřebovali přes 30 tun maltových směsí, cihel a dalších stavebních hmot. Na celkový výsledek rekonstrukce sklepa jsme velice hrdí a zároveň jsme si potvrdili, že jsme schopni realizovat vlastními silami bez sebemenších pochybností i vlastní projekty, na které je kladený důraz nejen z památkového a historického hlediska, ale umíme dodržet a aplikovat novodobé revoluční technologie, metody a materiály.