Problémy spojené s vlhkostí zdiva (domů, bytů) mají v převážné většině souvislost s izolací. V případě poškozených hydroizolací, nebo jejich absence, dochází k průniku vlhkosti do zdiva formou kapilární vzlínající vlhkosti. Jinými slovy to znamená, že zdivo není chráněné žádnou vodoodpudivou bariérou, která by okolní vlhkost zadržela. Výsledkem toho jsou pak vlhkostní mapy, výkvěty solí či plísně tvořící se na povrchu zdiva. Destrukce omítkového systému se projevuje v různých stádiích. Dalším nezanedbatelným projevem vlhkého zdiva jsou teplotní a energetické ztráty. Pobývání a užívání takto postižených prostor je nejen nepříjemné, oku nevzhledné, ale zejména i zdraví nevhodné. V uvedeném případě je nezbytné zajistit soubor účinných opatření, které by špatný stav účinně vyřešily a zároveň také zabezpečily, že se podobná situace znovu neobjeví.

Osvědčený způsob, jak odstranit vlhkost ve zdivu, je provedení sanace, součástí které je dodatečná horizontální hydroizolace – injektáž zdiva. Uvedené problémy se vzlínající kapilární vlhkostí ve zdivu řešíme již řadu let metodou chemických injektáží zdiva. Výsledkem chemické injektáže zdiva je rovnoměrné a kompaktní vyplnění kapilárních pórů vhodnou injektážní hmotou. Ta následně funguje jako vodoodpudivá bariéra chránící zdivo před vlhkosti a z ní plynoucích problémů.

Injektáž zdiva – sanace a izolace zdiva proti vlhkosti

Odstranění příčiny vlhkosti ve zdivu objektu a domu kvalitně a spolehlivě řeší chemická injektáž zdiva pomocí injektážních hydrofobizačních (voděodpudivých) prostředků. Jedná se o často používanou a spolehlivou sanační metodu, která díky svým specifikům umožňuje provést injektáž zdiva relativně rychle a bez větších omezení v užívání objektu.

Při volbě vhodného a kvalitního prostředku dokáže být chemická injektáž zdiva velmi účinná a odstraní příčinu nepříjemností spojených s vlhkostí zdiva. Základním předpokladem je však odborný přístup a použití osvědčených prostředků, postupů a metod, které za svá léta existence prokázaly vysokou účinnost a spolehlivost.

Jinými slovy lze říci, že pokud jsou při aplikaci dodrženy všechny doporučené a vyžadované postupy a zjištěné okolnosti nebrání v její použití, je injektáž zdiva velmi oblíbenou metodou zejména díky svému poměru cena/výkon. Dostupnost, aplikovatelnost, účinnost a rozumná finanční náročnost dělají tuto metodu nejpoužívanější ve svém oboru. Vedle injektáže zdiva se také používá například svislá hydroizolace zdiva či podřezání zdiva.

Jak sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže funguje?

Základním principem této osvědčené metody je účinná vnitřní hydrofobizace stavebních hmot. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže zdiva spočívá v jeho napuštění injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven předvrtanými otvory. Ten ve zdivu vytvoří dodatečnou hydroizolační (voděodolnou) vrstvu, která brání v prostupu vlhkosti do zdiva a vytváří tak dokonalou a spolehlivou izolaci proti vlhkosti. Tímto způsobem dokáže injektáž zdiva docílit souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlínání.

Samotné navrtání zdiva se řídí specifickými principy i ověřenými technickými postupy, které zaručují maximální efektivitu aplikovaného přístupu. Kvalitní speciální injektážní hmota, která se většinou pod tlakem vpravuje do cílových míst skrz navrtané otvory, je také předpokladem úspěchu.

Výhody použití metody chemické injektáže zdiva

 • rychlá a jednoduchá aplikace – lze provádět za běžného chodu budovy a domu
 • injektáž zdiva nenarušuje statiku domu
 • šetrná ke stavebním konstrukcím
 • variabilita použití – rohy, nedostupná místa, výklenky
 • injektáž vlhkého zdiva lze použít na všechny druhy stavebních materiálů
 • příznivá cena

Sanace zdiva metodou injektáže zdiva je velmi spolehlivý způsob izolace s trvalým účinkem!

Používané materiály pro chemickou injektáž zdiva a sanace:

 • tlaková injektáž zdiva
  • bezbarvé silikonové prostředky na základě baysilonů
  • používá se pro odstranění příčin vzlínající zemní vlhkosti veškerého zdiva
 • netlaková injektáž zdiva
  • emulzní krémy na silan-siloxanové bázi určené pro sanaci vlhkého zdiva
  • použití v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu
  • ideální pro aplikace menšího rozsahu

Pro ucelenější představu, jak sanace pomocí chemických injektáží funguje, jsme pro Vás připravili následující obrázky s popisky. Uvidíte na nich veškeré druhy chemických injektáží zdiva – nahlédnout můžete také do naší fotodokumentace.

Jakýkoliv dotaz na téma sanace a izolace zdiva proti vlhkosti pomocí chemické injektáže zdiva Vám pak zodpoví naši zkušení pracovníci online či po telefonu…

Injektáž zdiva
vodorovná 2-řadá injektáž – cihla
 Injektáž zdiva
vodorovná 1-řadá oboustranná injektáž – cihla
 Injektáž zdiva
plošná injektáž – cihla
Injektáž zdiva
injektáže zdiva
1-řadá cihla nebo porotherm
 Injektáž zdiva
plošná injektáž zdiva cihla nebo porotherm
 Injektáž zdiva
vodorovná 2-řadá injektáž – smíšené zdivo
Injektáž zdiva
vodorovná 1-řadá injektáž – smíšené zdivo
 Injektáž zdiva
plošné injektáže – smíšené zdivo
 Injektáž zdiva
vodorovná 2-řadá injektáž – kamenné zdivo
Injektáž zdiva
vodorovná 1-řadá oboustranná injektáž – kamenné zdivo
 Injektáž zdiva
plošná injektáž – kamenné zdivo
 Injektáž zdiva
2-řadá injektáž – beton mezerovitý, struskobeton
Injektáž zdiva
1-řadá injektáž – beton mezerovitý, struskobeton
 Injektáž zdiva
plošné injektáže – beton mezerovitý, struskobeton
 Injektáž zdiva
injektáže trhliny – beton mezerovitý, struskobeton