Odvodnění domu ve svahu nopovou fólií

Pravá 19, Praha 4

Při realizaci požadavku na odvodnění domu jsme zjistili, že již v minulosti byla na obvodové zdivo provedena montáž nopové fólie. Toto opatření jsme však shledali jako nedostatečné, neboť již na první pohled nedokázalo plnit svůj účel. Dalším problémem, který prokázal kamerový průzkum, bylo masivní poškození dešťového svodu.

Jakmile byla schválena potřebná povolení, přistoupili jsme k odkopu chodníku podél obvodového zdiva. Stávající nopová fólie byla provedena do nedostatečné hloubky, jevila známky mechanického poškození a tudíž svoji funkci odvodnění domu, v kombinaci s havarijním stavem svodu, nemohla spolehlivě plnit. Negativní vliv pro zatékání vody měly rovněž ponechané zbytky anglických dvorků, které jsme vybourali. Získal se tím prostor pro obnovení plnohodnotné svislé hydroizolace, včetně zateplení zdiva extrudovaným polystyrénem. Kompletně celý dešťový svod jsme nově zatrubnili a původní staré a děravé trubky odstranily.

Uvedený soubor opatření přispěl nejenom k odvodnění domu a sklepa, ale i ke zlepšení komfortu bydlení v bytové jednotce situované v 1. NP.

Odvodnění domu - fotogalerie

Napište nám

Napište nám


Položky označené * jsou povinné!

Kontaktní informace - Trumf renovace a sanace s.r.o.