Drenáž základů domu

Přemyslovská, Praha 3

V létě letošního roku jsme se pustili do sanace a izolace obvodového zdiva činžovního domu na Žižkově. Byty v přízemí trpěly vzlínající vlhkostí z podzákladí objektu. Na zdivu se tvořily vlhkostní mapy a plísně. Bylo nutné zajistit odvlhčení a následné vysušení zdiva, protože pobyt v postižených místnostech již začínal ztrácet svůj komfort. Protože samotné vnitřní struktury zdiva vykazují větší míru poškození, není možné takto vlhkostí napadené zdivo uvést do původního stavu pouhým topením a působením tepla z jeho vnitřní strany. Je zapotřebí razantnější, trvanlivý a účinnější postup – sanace zdiva.

Postup sanačních prací

Nejvhodnější metodu sanace vlhkého zdiva jsme stanovili provedení svislé hydroizolace zdiva a drenáž základů domu. Po odkopání zdiva a provedení systému svislé hydroizolace za pomoci bitumenové stěrky jsme rozebrali potrubí dešťové kanalizace pod úrovní terénu. Litinové potrubí bylo značně zanesené a poškozené. Vzhledem k tomu, že drenáž kolem domu musí být napojena na kanalizaci či sběrnou jímku, je nutné zajistit průchodnost potrubí, aby nedocházelo k hromadění vody v patě základového zdiva. Dešťovou kanalizaci jsme proto odkopali až k hlavnímu řadu a zatrubnili pevnostním plastovým potrubím.

Skladba drenáže domu

Drenáž základů domu se skládá z betonového podkladu, který slouží k odvádění nahromaděné vody do kanalizace, která neodteče potrubím, dále je nutné použít štěrkový drén s geotextilií pro vytvoření propustné vrstvy. Geotextilie se používá pro oddělení štěrku od zeminy, která by drenáž domu postupně zanášela. Součástí štěrkového drénu je i pevnostní drenážní potrubí napojené na kanalizaci a opatřené zpětnou klapkou, aby nedocházelo k zaplavování systému při přívalových deštích. Drenáž základů domu je vhodné opatřit rovněž kontrolními šachtami pro možnost propláchnutí systému v případě zanesení usazeninami.