Obděnice u Sedlčan

Jednou z posledních podzimních akcí roku 2013 bylo odizolování domu proti vlhkosti provedením svislé hydroizolace obvodového zdiva pod úrovní terénu, včetně základů. Náš klient si pořídil nemovitost u Sedlčan, aby mohl trávit víkendy v klidném prostředí. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt z první poloviny minulého století, který je zasazený do svažitého terénu. Vzhledem k jeho umístění se polovina spodní stavby a základů nachází 2,5 m pod úrovní terénu. V těchto částech zdiva byly patrné vlhkostní projevy – vlhké mapy, odfouknuté a nesoudržné omítky, plísně a sanytr. Jako hlavní příčiny jsme identifikovali především absenci hydroizolací vnějšího zdiva a volně vyústěné dešťové svody.

Odizolování domu a jeho základů – postup

Nejprve bylo nutné odkopat obvodové zdivo až na základovou spáru. Pro urychlení prací jsme použili menší bagr. Základ domu byl tvořen nesoudržnými kamennými bloky, proto bylo nutné provést a zajistit zpevnění podterénního zdiva a rovněž i základů betonovou zálivkou. Teprve po vyzrání betonu jsme přistoupili k provedení vlastní hydroizolační stěrky. Finální vrstvu tvořil extrudovaný polystyrén pro zateplení zdiva a nopová fólie zajistila mechanickou ochranu celého systému.

Drenáž kolem domu

Vzhledem k vyšší hladině spodní vody jsme v úrovni základové spáry stavby vybetonovali vyspádovaný žlab pro uložení drenáže. Uložení pouze do štěrkového lůžka by v daném případě nebylo dostatečně účinné. Drenážní systém i dešťové svody jsme svedli do připravené vsakovací jímky.

Další postup při odizolování domu a vysoušení vlhkosti

Na jaře 2014 provedeme dodatečnou hydroizolaci zdiva povrchové úpravy vnitřních stěn spodní stavby. Použijeme systém sanačních omítek včetně protisolných nátěrů. Odfouknuté a nesoudržné omítky bude nutné nejprve odstranit, proškrábat spáry a očitit zdivo. Poté naneseme jednotlivé vrstvy sanačního systému pro vytvoření dlouhodobě stabilního povrchu, schopného odpařit zbytkovou vlhkost ze zdiva.

Pokud máte zájem o provedení odizolování domu proti vlhkosti, neváhejte nás kontaktovat.