Izolace spodní stavby

Biskupcova, Praha 3

V první polovině letošního roku jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce sklepních prostor činžovního domu. V první fázi jsme provedli nezbytná opatření z vnitřní strany, abychom následně mohli přistoupit k realizaci samotné izolace spodní stavby z vnější strany domu.

Obhlídka terénu a přípravná fáze

Obvodové zdivo domu z větší části lemuje veřejná komunikace, proto bylo nutné nejdříve vyřídit potřebná povolení. Izolace spodní stavby je vždy velice náročná na přípravu a i samotné provedení je velmi zdlouhavé, především z důvodu nutných technologických přestávek mezi jednotlivými etapami prací. Situaci ještě komplikoval fakt, že chodník byl ve velmi špatném stavu a dlážděn hned několika druhy žulových dlažeb, přičemž dotčená veřejná prostranství musí vždy být uvedená do původního stavu. Po rozebrání mozaiky a jejího roztřídění jsme mohli přistoupit k hloubeným vykopávkám.

Realizace izolace krok za krokem

Základová spára se nacházela v hloubce tři metry pod úrovní terénu. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, nicméně i přes to bylo nutné při provádění izolace spodní stavby použít pažení kvůli bezpečnosti pracovníků. Po odkopání základů domu je nutné zdivo vyčistit od zbytků staré maltoviny a zeminy. V tomto případě byl základ tvořen cihelným zdivem, které je většinou poměrně pravidelné. Po očištění zdiva jsme mohli přistoupit k jeho srovnání speciální maltovou směsí. Po vyrovnání a základu a vyschnutí nanášených materiálů je možné aplikovat bitumenovou hydroizolační stěrku s armovací síťkou pro zvýšení pevnosti. Materiál je nanášen ve dvou vrstvách a na povrchu zdiva vytvoří nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání vlhkosti z přilehlého terénu. Výhoda této metody izolace stavby spočívá v jednoduchosti aplikace oproti starší variantě tavení asfaltových pásů. Poslední vrstvy tvoří polystyrén vhodný pod úroveň terénu a nopová fólie jako mechanická ochrana celého systému ukončená lištou těsně pod úrovní terénu, aby nebyla vidět.

Finalizace prací

Po provedení všech zmíněných kroků jsme začali se zásypem výkopu tříděnou zeminou a postupným hutněním po 30 cm, abychom vyloučili sesedání zeminy. Chodník bylo nutné vydláždit v celé šíři do původní podoby. Izolace spodní stavby zajistí, že zdivo sklepů, kde byly provedeny chemické injektáže zdiva, během následujích dvou let zcela vyschne a prostory budou opět připraveny pro plnohodnotné využívání.