Sanace mokrého zdiva

Biskupcova, Praha 3

Sanační práce našly své uplatnění při sanaci mokrého zdiva sklepních prostor. Sklepní prostory v činžovním domě byly v původním stavu s dřevěnými kójemi, betonovými podlahami a vápennými omítkami na zdivu. Dřevo bylo zasaženo plísněmi a houbami, betonové podlahy se rozpadaly a omítky byly na mnoha místech degradované. Majitelé domu požadovali provedení izolace a sanace mokrého zdiva tak, aby bylo možné sklepy opět využívat pro uskladnění.

Postup provedení izolace a sanace mokrého zdiva

V první fázi bylo nutné odstranit původní dřevěné sklepní kóje a celé sklepy o rozloze 115 m2 kompletně vyklidit a vyčistit. Následně jsme odstranili veškeré omítky v celé ploše zdiva, proškrábali spáry a zdivo ručně dočistili. Betonové podlahy jsme vybourali, odtěžili vlhké podloží a na štěrkový drén jsme položili prodyšnou betonovou dlažbu. Mokré zdi jsme v úrovni vnitřních podlah nainjektovali. Tím jsme dokončili první fázi sanace mokrého zdiva.

V další fázi procesu rekultivace pomocí sanace zdiva bude následovat provedení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu, které provedeme v následujících měsících. Cihlové zdivo sklepů zůstane bez jakýchkoli povrchových úprav, aby bylo zajištěno maximální možné vysychání mokrých zdí. Po provedení svislé hydroizolace budou osazeny sklepní kóje z drátěného programu. Výsledek izolace a sanace mokrého zdiva bude patrný nejdříve rok po provedení, kdy vlhké zdi částečně vyschnou.