Zpět na služby

Návrhy řešení a projektová činnost

Každé realizaci sanačních nebo stavebních prací musí předcházet návrh řešení, který detailně popisuje, jaký problém se řeší a v jakých krocích se bude postupovat. Návrh řešení standardně vzniká po provedení prohlídky a diagnostiky objektu, která může být doplněna například i o měření vlhkosti zdiva, odběr vzorků zdiva za účelem zjištění obsahu solí apod. Na základě návrhu řešení lze následně uzavřít smlouvu o dílo a naplánovat realizaci. Pouštět se do provádění jakýchkoli prací bez písemného podkladu, který splňuje výše uvedené parametry, je nevhodné jak pro zákazníka tak i pro realizační firmu.

Spolupracujeme projektanty, kteří v případě potřeby navrhnou řešení i ve formě projektové dokumentace. Jedná se zpravidla o veřejné zakázky či zakázky většího rozsahu, kterých se účastní stavební úřad apod.

Vyřízení nutných povolení (stavební, záborové, výkopové apod) je součástí každého návrhu, kde je to vyžadováno třetími stranami.