Kamerový průzkum kanalizace – Praha a okolí

Vedle mnoha dalších prací, které naše společnost Trumf sanace a renovace, s.r.o. sídlící v Praze nabízí, se zabýváme také poměrně specializovanou činností související s kanalizačním systémem budov, a to je kamerový průzkum kanalizace. Kanalizace objektů jsou součásti odpadního systému, který, stejně jako každý jiný systém, musí být udržován, pravidelně kontrolován, hlídán a v případě potřeby zmodernizován či opraven.

Co se za pojmem kamerový průzkum kanalizace nachází?

Kamerový průzkum kanalizace je technika pro vyšetření stavu a stavby kanalizačního potrubí pomocí speciální kamery. Tato kamera je navržena tak, aby mohla být zavedena do potrubí a poskytnout obraz vnitřního stavu potrubí na monitoru. Kamerový průzkum kanalizace je velmi účinná metoda pro detekci poruch, zácp a jiných problémů v kanalizaci a je obzvláště užitečná pro diagnostiku problémů, které by jinak byly těžko přístupné nebo by vyžadovaly rozsáhlé a nákladné stavební práce k jejich odstranění.

Jak se průzkum provádí?

Při kamerovém průzkumu se kamera zavádí do kanalizační trubky pomocí speciálního vodiče nebo hadice, která je navinuta na kolo nebo váleček. Kamera je vybavena světlem a mikrofonem, které umožňují poskytnout obraz a zvuk uvnitř trubek. Obraz je po kabelu přenášen a následně zobrazován na monitoru, na kterém je možné zkoumat aktuální stav. Záznam z kamery může být také nahrán jako video či zaznamenán v podobě fotografie, což se hodí pro případ dalšího zkoumání a detailnější analýzy.

Takovýto průzkum umožňuje odborníkům identifikovat potenciální problémy jako jsou praskliny, úniky, ucpání a jiné poškození, které by mohlo ohrozit funkčnost kanalizačního systému.

Proč kamerový průzkum kanalizace provádět?

Existuje několik důvodů, proč je vhodné kamerový průzkum kanalizace provádět:

Preventivní opatření

  • Kamerový průzkum umožňuje identifikovat potenciální problémy a poškození v kanalizačním systému dříve, než se stane závažným problémem. To umožňuje provádět preventivní údržbu a minimalizovat náklady na opravy.

Ochrana životního prostředí

  • Větší úniky z kanalizačního systému mohou způsobit vážné škody na životním prostředí, včetně znečištění vodních zdrojů. Kamerový průzkum pomáhá identifikovat takové problémy a umožňuje rychlé zakročení.

Plánování oprav/investic

  • Na základě výsledků kamerového průzkumu lze plánovat investice do modernizace kanalizační infrastruktury.

Šetrný přístup

  • V případě podezření na prasklé potrubí či jinou závadu v kanalizačním systému není nutné provádět technicky náročný a nešetrný odkop terénu.

Kamerový průzkum kanalizace je neinvazivní metoda, která nevyžaduje rozsáhlé stavební práce nebo bourání. Je to rychlý a efektivní způsob, jak zjistit stav kanalizačního potrubí a případné problémy. Za použití speciálního vybavení lze rovněž určit přesnou polohu konkrétního místa, kde se například nachází nějaký defekt. To je velmi užitečné pro plánování oprav a údržby kanalizace.

Pokud tedy přemýšlíte o preventivním posouzení kanalizačního systému u vašeho objektu nebo jste v situaci, kdy již potřebujete urgentně potrubí prozkoumat z důvodu jakéhokoliv podezření, neváhejte nás kontaktovat. V Praze jsme doma, avšak jsme schopni obsloužit i blízké okolí Prahy. Domluvíme termín, upřesníme detaily a na místě provedeme průzkum s jasným výsledkem.