Zpět na služby

Měření vlhkosti zdiva a diagnostika staveb

Měření vlhkosti zdiva Máte-li pochybnosti o průniku vlhkosti do struktur vašeho zdiva nebo jen dbáte na včasnou prevenci, je tu možnost, jak spolehlivě a rychle zjistit, v jaké kondici se zdivo vašeho objektu nachází. Nebojte, není potřeba do zdiva nic navrtával nebo ho jinak narušovat. Tím bychom udělali více škody, než užitku. Pro měření vlhkosti totiž existuje zařízení, které na bázi dielektrický efektu dokáže detekovat míru vlhkosti ve zdivu a nenásilnou cestou tak upozornit na možné budoucí problémy.

K diagnostice staveb a měření vlhkosti zdiva a domů používáme profesionální mikrovlnný měřící přístroj MOIST-210, který je koncipován pro nedestruktivní měření vlhkosti materiálu.
Přístroj umožňuje jak povrchové měření vlhkosti, tak i objemové měření vlhkosti až do hloubky cca 30 cm!

Měření vlhkosti přístrojem – metoda MOIST

Zásady dielektrického měření vlhkosti

Trocha teorie ze světa fyziky, která nám pomáhá zavčas odhalit problémy, na které bychom přišli až když už by bylo pozdě. Seznamme se, jak funguje metoda MOIST a detekování vlhkosti ve zdivu v praxi:

Mikrovlnný proces patří do kategorie dielektrického měření vlhkosti.
Dielektrické procesy měření spočívají na vynikajících dielektrických vlastnostech vody. Voda je polární molekula s excentrickým těžištěm, proto se molekula vody ve vnějším silovém poli nastavuje do výhodné polohy, je polarizovatelná. Je-li vloženo elektromagnetické střídavé pole, pak začnou molekuly rotovat v souladu s frekvencí pole. Tento efekt je makroskopicky označen fyzikální veličinou – dielektrickou konstantou (zkratka DK).

Měření vlhkosti zdivaDielektrický efekt je u vody tak silný, že DK vody činí asi 80. DK většiny pevných látek včetně stavebních materiálů je podstatně menší, leží v oblasti 2-10.
Měří se tedy rozdíl mezi DK vody a DK materiálu. Vzhledem k velkému rozdílu mezi těmito hodnotami je možno detekovat malá množství vody.

Mikrovlnná metoda měření vlhkosti zdiva

Se zvyšující se frekvencí vloženého vnějšího elektromagnetického pole dochází k narušení vnitřních vazebních sil složených molekul vody. Tedy molekul vody, které se nachází ve strukturách zdiva.
Vzniká jistý druh vnitřního tření nebo jinak řečeno dielektrické ztráty. Při dostatečně vysokém vyzářeném výkonu dochází k zahřátí. Zvláštním uspořádáním molekul je možno dielektrické ztráty měřit.

Na základě tohoto fyzikálního jevu, který využívají speciální měřící přístroje, jsme schopni detekovat, zdali je zdivo zcela bez vlhkosti či nikoli. Pokud měřením vlhkosti detekujeme vlhkost, jsme schopni i odhalit míru vlhkého prostředí a stanovit, v jak závažné situaci se zdivo z pohledu prostupující vlhkosti nachází.

Proč měřit vlhkost ve zdivu?

Obecné platí (a to nejen v případě sanačních prací), že čím dříve se přijde na problém s průsakem vlhkosti do zdiva, tím lépe lze na tuto situaci reagovat a předejít tak možným dalším nepříjemnostem. Abychom mohli provést účinná opatření, nemusíme čekat, až se na vnitřních stranách zdiva objeví plísně a obrazce soli. Pokud zavčas zareagujeme, můžeme na vodou/vlhkostí poškozené struktury zdiva aplikovat opravná opatření a předejít tak větším škodám.

Pokud máte podezření, že hydroizolační vrstva ve zdivu nemusí být kvalitní či dostatečná, nebo chcete mít jistotu, že je vaše zdivo v dobrém stavu, lze provést měření vlhkosti zdiva. To ihned odhalí, v jaké kondici se zdivo nachází a zdali náhodou není nejvyšší čas odborně zasáhnout.

Kdo měří vlhkost ve zdivu?

Firmě, která to se sanačními pracemi a odstraňováním vlhkosti ze zdiva myslí vážně, určitě v portfoliu nebude chybět profesionální měřící přístroj, kterým by vždy mohla konkrétní situaci diagnostikovat a vyhodnotit. Naše firma Trumf sanace a renovace, s.r.o. tento přístroj vlastní a používá v terénu na téměř každodenní bázi. Zároveň i díky této službě jsme schopni vyhovět poptávkám po samotném měření vlhkosti, které následně může či nemusí pokračovat aplikovanými sanačními pracemi.