Jak na sanaci sklepních prostor

Co se skrývá za pojmem svislá hydroizolace zdiva budov a domů? Svislá hydroizolace zdiva je metoda a způsob izolace vlhkého zdiva, která se používá zejména v případech, kdy je nutné izolovat vlhké zdivo nacházející se pod úrovní terénu. Typickým příkladem může být izolace sklepních prostor, které jsou díky svému charakteru velmi náchylné na průnik vlhkosti. Podle přístupnosti zdiva se svislá hydroizolace základů provádí na vnitřní nebo rubové straně.

V suterénních prostorech, kam proniká tlaková či tekoucí voda, je technologie provedení svislé hydroizolace zdiva ideálním řešením. Cílem v těchto případech je vytvořit mezi zdivem a okolní půdou voděodolnou bariéru, která bude účinně chránit zdivo před vlhkostí.

Izolace vlhkého zdiva odkopem

V případě přístupného obvodového zdiva z vnější strany se odvlhčení sklepních prostor objektu pomocí metody svislé hydroizolace zdiva provádí odkopem přilehlého terénu spodní stavby. V kombinaci s provedením souboru drenážních systémů, lze zabezpečit spolehlivou izolaci vlhkého zdiva a zamezit průniku vody a vlhkosti.

A ještě poznámka – doposud často používaná pouze nopová fólie se rozhodně nedá považovat za hydroizolaci. Aby bylo zdivo opravdu chráněné, je kvalitní hydroizolační stěrka nutností.

Izolace vlhkého zdiva z vnitřní strany objektu

V případě, že je potřeba provést sanaci sklepních prostor svislou izolací zdiva, ke kterému je z vnější strany zamezen přístup nebo se jedná o tvarově složité plochy, lze provést izolaci z vnitřní strany objektu pomocí minerální stěrky. Aplikace minerální stěrky zajistí tzv. zkřemenění a to nejen hydroizolační vrstvy, ale i netěsných stavebních hmot. Celý tento proces svislé hydroizolace zdiva pomocí minerální stěrky nakonec vede k tomu, že se hydroizolační vrstva spojí se stavební hmotou a stane se její součástí. Izolace vlhkého zdiva tak končí také úspěchem. Tato metoda je nenáročná na realizaci a je dlouhodobě velmi efektivní.

V obou případech byl však měl být k dispozici zkušený odborník, který situaci důkladně prozkoumá a rozhodne, jak konkrétně bude svislá hydroizolace u objektu provedla.

Svislá hydroizolace zdiva budov a domů od Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Izolace vlhkého zdiva firmou Trumf, renovace a sanace, s.r.o. zamezí znovuproniknutí vlhkosti do vašeho zdiva a další tvorbě nevzhledných map či škodlivých plísní. Občasné vytápění a větrání v případě, že dochází k systematickému poškozování zdiva okolní vlhkostí, není východisko. Neodborný zásah naopak může vést k ještě většímu poškození. Proto izolace vlhkého zdiva vedena profesionály v oboru je spolehlivé a efektivní řešení, které skoncuje s vlhkostí zdiva jednou provždy.

Provedení izolace sklepních prostor pomocí svislé hydroizolace zdiva je jednoduché, rychlé a hlavně účinné!