Jak na sanaci sklepních prostor

Co se skrývá za pojmem svislá hydroizolace zdiva, budov a domů? Svislá hydroizolace zdiva je metoda a způsob izolace vlhkého zdiva, která se používá zejména v případech, kdy je nutné izolovat vlhké zdivo nacházející se pod úrovní terénu. Podle přístupnosti zdiva se svislá hydroizolace základů provádí na vnitřní nebo rubové straně.

V suterénních prostorách, kam proniká tlaková či tekoucí voda, je technologie provedení svislé hydroizolace zdiva ideálním řešením.

Izolace vlhkého zdiva odkopem

V případě přístupného obvodového zdiva z vnější strany se odvlhčení sklepních prostor objektu pomocí metody svislá hydroizolace zdiva provádí odkopem přilehlého terénu spodní stavby. Náš tým má dlouholeté a výborné zkušenosti s izolací vlhkého zdiva použitím výrobku Bornit – Profidicht 1K FIX, který patří mezi nejkvalitnější hydroizolační materiály na trhu. Jedná se o jednosložkovou hydroizolační stěrku z modifikovaného asfaltu. V kombinaci s provedením souboru drenážních systémů, lze zabezpečit spolehlivou izolaci vlhkého zdiva a zamezit průniku vody a vlhkosti.

A ještě poznámka – doposud často používaná pouze nopová fólie se rozhodně nedá považovat za hydroizolaci.

Izolace vlhkého zdiva z vnitřní strany objektu

V případě, že je potřeba zajistit izolaci vlhkého zdiva, ke kterému je z vnější strany zamezen přístup, nebo se jedná o tvarově složité plochy, lze provést izolaci vlhkého zdiva z vnitřní strany objektu pomocí minerální stěrky. Aplikace minerální stěrky zajistí tzv. zkřemenění a to nejen hydroizolační vrstvy ale i netěsných stavebních hmot. Celý tento proces svislé hydroizolace zdiva pomocí minerální stěrky nakonec vede k tomu, že se hydroizolační vrstva spojí se stavební hmotou a stane se její součástí. Izolace vlhkého zdiva tak končí také úspěchem. Tato metoda je nenáročná na realizaci a je dlouhodobě velmi efektivní.

Svislá hydroizolace zdiva, budov a domů od Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Izolace vlhkého zdiva firmou Trumf, renovace a sanace, s.r.o. zamezí znovuproniknutí vlhkosti do vašeho zdiva a další tvorbě nevzhledných map či škodlivých plísní. Občasné vytápění, případně jiné neodborné odstranění vlhkosti zdiva není východisko. Izolace vlhkého zdiva uvedenými způsoby je systematické řešení, které skoncuje s vlhkostí zdiva jednou provždy.

Izolace vlhkého zdiva pomocí svislé hydroizolace zdiva je jednoduchá, rychlá a hlavně účinná!