Zpět na služby

Oprava a rekonstrukce fasády domu

Rekonstrukce a oprava fasády domu

Ačkoli je stav a vzhled fasády především estetickou vizitkou každé stavby, její kondice má přímý vliv i na vnitřní prostory celého objektu. Zkorodované klempířské prvky, odfouknutá omítka či pouze silná vrstva prachu a nečistot na fasádě mohou způsobit zatékání dešťové vody a vlhnutí zdiva. Na první pohled nevýrazné, často lokální poškození fasády se dokáže velmi rychle rozšířit a tím podpořit degradaci zdiva nemluvě o možnosti vzniku škody na majetku či zdraví kvůli padání omítky či zdiva. Přitom někdy stačí pouze omytí fasády tlakovou vodou a provedení nového nátěru vhodnou barvou, která zlepší odolnost proti povětrnostním podmínkám a umožní zdivu odpařovat případnou vlhkost směrem ven z fasády. Při vyšším poškození fasády je nutné nahradit stávající omítkový systém – podhoz, jádrová omítka, štuková omítka a případně protisolný nátěr. Soklovou část fasády je vhodné opatřit hydrofobním nátěrem proti odstřikující vodě.

Provádíme rekonstrukce fasád – oprava fasády, omítek

Rekonstrukce a oprava fasády domu

Při provádění rekonstrukcí a oprav fasád čerpáme z našich dlouholetých zkušeností. Prováděli jsme opravy fasád jak v malých objektech, ale také rozsáhlé rekonstrukce fasád v památkově chráněných objektech v historické části města. Opravu fasády a rekonstrukce fasád provádíme komplexně se zajištěním kompletního servisu – pronájem lešení, klempířské prvky, nátěry, zateplení,…

Při provádění rekonstrukce a oprav fasád nabízíme činnosti:

  • kompletní zajištění potřebných povolení
  • mytí a čištění fasád
  • zajištění lešení
  • hydrofobizace
  • zateplení fasády
  • nátěry

Zateplování fasád bytových a rodinných domů

Rekonstrukce a oprava fasády domu

Samostatnou kapitolou je zateplování fasád bytových a rodinných domů. Pokud je taková úprava provedena špatně nebo s použitím nevhodných materiálů, může dojít ke zhoršení stavu vnitřních omítek. Proto je vždy vhodné, při zvýšené vlhkosti zdiva, před zateplením nechat zdivo vyschnout. Zejména v případě zateplení polystyrénem dojde k uzavření stavební konstrukce z vnější strany a veškerá vlhkost obsažená ve zdivu se začne prostupovat směrem dovnitř.

Oprava fasády rodinného domu

V případě rodinných domů je celkový stav fasád zpravidla lepší, než u bytových domů. Je to především dáno tím, že majitelem je většinou pouze jediný subjekt, který financuje veškeré opravy sám a nemusí se dlouze domlouvat s ostatními vlastníky objektu. Nejběžnějšími závadami proto jsou znečištění fasády nebo lokální poškození v místě říms a parapetů. Náklady na takové opravy jsou proto zanedbatelné ve srovnání s celkovou rekonstrukcí fasády.

Rekonstrukce fasády bytového domu

Pokud se vlastníci objektu domluví na rekonstrukci fasády, jedná se zpravidla o kompletní provedení zcela nové fasády v celém rozsahu, mnohdy včetně zateplení. Jedná se o dlouhodobou investici, která celkově sníží náklady na udržování a provoz objektu, ale v neposlední řadě také zvýší komfort užívání. Rekonstrukce fasády bytového domu s sebou nese nutnost pronájmu lešení a s tím spojené náklady na vyřízení povolení pro zábor veřejné komunikace pro jeho stavbu.