Zpět na služby

Instalatérské a topenářské práce

Instalatérské a topenářské práce – Praha a okolí

Portfolio služeb, které našim zákazníkům nabízíme, se postupně rozrůstá. Tak jako v případě sanace zdiva, vedle které nabízíme i zednické a výkopové práce, reagujeme nyní na poptávku našich zákazníků z Prahy a blízkého okolí na další profese spojené s rekonstrukcí a opravou nemovitostí. Představujeme vám instalatérské a topenářské práce – práce potřebné snad v každé nemovitosti. Sestavili jsme odborný tým specializující se výhradně na tuto problematiku a postupně realizujeme nové a nové zakázky.

Instalatérské práce

Pokud bychom měli definovat obsah instalatérských prací, pak lze říci, že se jedná o souhrn činností zabývající se instalací, opravou a údržbou systémů a zařízení spojených s vodou, plynem, topením a kanalizacemi v budovách.

Instalatéři jsou pak odborníci, kteří mají znalosti a dovednosti s prací s potrubím, ventily, kohoutky, ohřívači vody, odpadními systémy a podobně. Naši spolehliví instalatéři jsou vyškolení profesionálové a odborníci s potřebnou certifikací. Jen tak je zaručeno, že výsledek jejich práce bude opravdu pečivý, funkční a zejména bezpečný. Proto pokud poptáváte v Praze a okolí instalatérskou činnost, neváhejte se obrátit na nás.

Kdy zavolat instalatéra?

V jakých případech má tedy smysl zavolat instalatéra? Následuje letmý výčet oblastí, které může instalatér řešit.

Vodoinstalace

Instalatéři provádějí instalaci a opravy potrubí pro přívod a odvod vody. Mohou instalovat kohoutky, sprchy, toalety, umyvadla, vany a další vodovodní zařízení. Provádějí také opravy netěsností a poruch vodovodního systému.

Topení

Instalatéři se také zabývají instalací a opravou topných systémů. To může zahrnovat instalaci radiátorů, podlahového vytápění, kotlů a termostatů. Provádějí také údržbu a opravy topných zařízení, aby zajistili jejich správné fungování.

Plynové instalace

Instalatéři mají znalosti o plynových systémech a provádějí jejich instalaci a opravy. To může zahrnovat instalaci plynových potrubí, přípojek a spotřebičů jako jsou sporáky, ohřívače vody nebo plynové kotle. Je důležité, aby instalace plynu byla provedena bezpečně, protože nekvalitně provedená práce může vést k nebezpečí úniku plynu, otravy nebo v krajních případech až k explozi.

Důraz na bezpečnost

Při vykonávání instalatérských prací je důležité dodržovat bezpečnostní postupy a pracovat v souladu s příslušnými stavebními předpisy a normami. To naši pracovníci splňují, neboť bezpečnost je pro nás na prvním místě.


Topenářské práce

Topenářské práce zahrnují instalaci, opravy a údržbu systémů vytápění či chlazení v budovách a jiných objektech. Odborníci, topenáři, se pak specializují na tyto systémy a starají se o jejich správný chod a funkci. Cílem jejich prací je seřídit/sestavit/nainstalovat či opravit takovéto systémy tak, aby svým obyvatelům/uživatelům zajišťovaly správnou teplotu a vzduchové podmínky.

Naši pracovníci jsou ve svém oboru maximálně zkušení, pečliví a svědomití. Ke každé zakázce, ať už v Praze, nebo okolí, přistupují individuálně s důrazem na lidský přístup a dodržování termínů.

Co vše dokáže topenář?

Jak již ze samotného názvu profese vyplývá, řada činností, kterou topenář zabezpečí, se týká systémů vytápění. Nenechme se však zmýlit, kromě vytápění řeší topenáři i například chlazení nebo ventilaci. Topenářské služby se specializují na širokou škálu prací spojených s instalací, údržbou a opravami topenářských systémů. Bez ohledu na to, zda potřebujete nový systém vytápění, opravu poškozeného topenářského zařízení nebo pravidelnou údržbu, profesionální topenáři mají potřebné znalosti a dovednosti pro vykonání těchto prací s precizností a profesionalitou.

Mezi hlavní topenářské práce patří:

Instalace, oprava, a údržba systémů vytápění

Topenáři instalují různé druhy vytápění, včetně radiátorů, podlahového vytápění, teplovodních kotlů nebo tepelných čerpadel. To vše včetně oprav a udržovacích aktivit jako jsou například kontrolní prohlídky.

Instalace a opravy systémů chlazení

Topenáři také mohou instalovat a opravovat systémy chlazení v budovách, jako jsou klimatizace, chladicí jednotky a chladicí věže. Zajišťují správnou instalaci zařízení, propojení s potrubím a provádějí servisní práce.

Ventilační systémy

Topenáři se také zabývají instalací, údržbou a opravami ventilace v budovách. To zahrnuje instalaci ventilačních jednotek, potrubních rozvodů, filtračních systémů a regulací vzduchotechniky.

Proč povolat odborníka

Při provádění topenářských prací je důležité dodržovat bezpečnostní normy a předpisy. Topenáři musí být obeznámeni s různými typy topných systémů a jejich správným nastavením. S profesionálními topenářskými službami od Trumf sanace a renovace, s.r.o. nemusíte trávit čas a úsilí s opravami a údržbou sami. Naši topenáři se postarají o veškeré potřebné práce, čímž vám ušetří čas a energii.