Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Elektrikářské práce mohou zahrnovat instalaci elektrických rozvodů, opravu elektrických zařízení, nastavení a kontrolu elektrických zabezpečovacích systémů, instalaci a údržbu osvětlení a mnoho dalšího. Elektrikáři také mohou pracovat na projektech, jako je například instalace solárních panelů nebo výstavba elektrických sítí pro nové budovy.

Elektrikářské práce jsou práce, které se zabývají instalací, opravou a údržbou elektrických zařízení a sítí. Elektrikáři jsou odborníci, kteří se zabývají těmito pracemi a jsou kvalifikovaní pro práci s elektřinou.

Pro vykonávání elektrikářských prací je nutné mít odpovídající vzdělání a certifikaci. V některých zemích je také nutné mít licenci pro výkon elektrikářských prací. Elektrikáři by měli také dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy při práci s elektřinou, aby minimalizovali riziko úrazu nebo požáru.

Instalatérské práce se obecně týkají instalace, opravy a údržby vodovodních a kanalizačních systémů, vytápění a klimatizace budov a také elektroinstalací. Práce instalatérů mohou zahrnovat například instalaci vodovodních a kanalizačních trubek, montáž kotlů na topení a klimatizačních jednotek, instalaci elektrických zásuvek a vypínačů nebo opravu poruch v těchto systémech.

Topenářské práce se zaměřují na instalaci, opravy a údržbu topných zařízení, jako jsou kotle na plyn, elektřinu nebo tuhá paliva, radiátory a další topné systémy. Práce topenářů mohou zahrnovat instalaci nových topných zařízení, opravy poruch topných systémů nebo údržbu a kontrolu topných zařízení, aby fungovala správně a bezpečně.

Hydroizolace je proces, při kterém se podlaha nebo jiná plocha chrání před vlhkostí. Hydroizolace se často používá v interiérech, kde je nutné zabránit pronikání vlhkosti z podlahy do zdiva nebo zamezit tvorbě plísní. Je také používána k ochraně venkovních ploch před deštěm a vodou.

Hydroizolace podlah se může provádět různými způsoby, v závislosti na místě a účelu. Nejčastěji se používají následující metody:

1. Povrchová hydroizolace: Tento typ hydroizolace se aplikuje na povrch podlahy jako nátěr nebo plátěná fólie. Je vhodný pro menší plochy a pro ochranu před mírnou vlhkostí.

2. V případě, že je podlaha vystavena většímu množství vlhkosti, je vhodné použít izolační materiál, který se aplikuje pod povrchovou vrstvu podlahy. Tento typ hydroizolace se nazývá základní hydroizolace.

3. Injektáž: Tento způsob se používá pro ochranu proti vlhkosti, která proniká do zdiva nebo do podzemních prostor. Injektáž se provádí pomocí speciálního zařízení, které vpravuje do zdiva nebo podzemí hydroizolační materiál.

4.Potěrová hydroizolace: Tento způsob se používá pro ochranu podlahy proti vlhkosti z horní strany. Potěrová hydroizolace se aplikuje na povrch podlahy jako nátěr nebo jako potěr z hydroizolačního betonu.

Hydroizolace podlah je důležitá pro zachování pevnosti a stability podlahy a pro ochranu před vlhkostí, která by mohla způsobit plísně a poškození zdiva. Je důležité použít správný typ hydro

Každé realizaci sanačních nebo stavebních prací musí předcházet návrh řešení, který detailně popisuje, jaký problém se řeší a v jakých krocích se bude postupovat. Návrh řešení standardně vzniká po provedení prohlídky a diagnostiky objektu, která může být doplněna například i o měření vlhkosti zdiva, odběr vzorků zdiva za účelem zjištění obsahu solí apod. Na základě návrhu řešení lze následně uzavřít smlouvu o dílo a naplánovat realizaci. Pouštět se do provádění jakýchkoli prací bez písemného podkladu, který splňuje výše uvedené parametry, je nevhodné jak pro zákazníka tak i pro realizační firmu.

Spolupracujeme projektanty, kteří v případě potřeby navrhnou řešení i ve formě projektové dokumentace. Jedná se zpravidla o veřejné zakázky či zakázky většího rozsahu, kterých se účastní stavební úřad apod.

Vyřízení nutných povolení (stavební, záborové, výkopové apod) je součástí každého návrhu, kde je to vyžadováno třetími stranami.

Kamerový průzkum kanalizace je technika pro vyšetření stavu a stavby kanalizačního potrubí pomocí speciální kamery. Tato kamera je navržena tak, aby mohla být zavedena do potrubí a poskytnout obraz vnitřního stavu potrubí na monitoru. Kamerový průzkum je velmi účinná metoda pro detekci poruch, zácp a jiných problémů v kanalizaci, a je obzvláště užitečná pro diagnostiku problémů, které by jinak byly těžko přístupné nebo by vyžadovaly rozsáhlé a nákladné stavební práce k jejich odstranění.

Při kamerovém průzkumu se kamera zavádí do kanalizační trubky pomocí speciálního vodiče nebo hadice, která je navinuta na kolo nebo váleček. Kamera je vybavena světlem a mikrofonem, které umožňují poskytnout obraz a zvuk vnitřku trubek. Obraz je zobrazován na monitoru a může být také nahrán na video nebo pořízen snímek pro další analýzu.

Kamerový průzkum kanalizace je neinvazivní metoda, která nevyžaduje rozsáhlé stavební práce nebo bourání. Je to rychlý a efektivní způsob, jak zjistit stav kanalizačního potrubí a případné problémy. Za použití speciálního vybavení lze rovněž určit přesnou polohu konkrétního místa, kde se například nachází nějaký defekt. To je velmi užitečné pro plánování oprav a údržby kanalizace.