Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Tlaková injektáž zdiva

Přemyslovská, Praha 3

V rozsáhlých sklepních prostorech činžovního domu na Žižkové byla provedena nákladná rekonstrukce. Byly zhotoveny nové omítky a betonové podlahy. Práce prováděla běžná stavební firma bez zkušeností se sanačními postupy a metodami. Výsledkem bylo pronikání vlhkosti ze zdiva do nových omítek, tvorba vlhkostních map a následně i plísní.

Při odborném pohledu na rekonstrukci našim technikem bylo stanoveno hned několik příčin vedoucích k tomuto stavu, které budeme postupně řešit a odstraňovat. Jednalo se především o vzlínání vlhkosti z podzákladí domu. To nebylo dostatečně dobře odizolováno, chyběla kvalitní hydroizolační vrstva, která by případnou vlhkost zachytila a nedovolila by destrukci vnitřních struktur zdiva a následný průnik až do omítek. Tuto záležitost naštěstí účinně řeší tlaková injektáž zdiva.

Poměrně nevhodným řešením bylo zalití podlah betonovým potěrem. Pod vrstvou betonu se totiž vlhkost hromadí a vzlíná do navazujících svislých konstrukcí. Tlaková injektáž zdiva sice vytvoří bariéru proti této vzlínající vlhkosti, ale chemická clona je neúměrně zatěžována a snižuje se její životnost. Betonové podlahy jsme tedy odstranili zcela nebo jen částečně podél obvodových zdí a nahradili je betonovou dlažbou usazenou do silné vrstvy štěrku. Toto řešení zajistí bezproblémové odvětrání zemní vlhkosti do prostoru, odkud je možné ji odstranit větráním. Tlaková injektáž zdiva se provedla na veškerém zdivu – vnitřním i obvodovém. Původní použité omítky byly obyčejné vápenocementové nikoli sanační. Bylo proto nutné jejich odstranění, aby po vyschnutí zdiva bylo možné aplikovat sanační omítku, která odolá náporu stavebních solí obsažených ve zdivu.

Provedením injektáže zdiva práce nekončí

Technologických přešlapů a nešvarů bylo bohužel při původní realizaci vícero. Dále je například zdivo dotováno vlhkostí z přilehlého terénu, což budeme řešit v následujícím roce provedením svislé hydroizolace zdiva. Sanace zdiva pomocí tlakové injektáže zdiva byla tedy pouze prvním krokem v sérii sanačních opatření. Další kroky budeme provádět v následujících letech.

Vysoušení zdiva

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

Počátky psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích sahají až do roku 1891. Stáří jednotlivých pavilonů v celém komplexu je tedy v průměru vyšší než 100 let. Během 20. století samozřejmě probíhaly různé rekonstrukce, ovšem bez řešení hydroizolace. Budovy a domy jsou tedy v odpovídajícím stavu, přičemž i naše společnost se podílí na postupné sanaci a vysoušení zdiva v domech a pavilonech.

Výchozí stav a výsledky průzkumu

V budovách se dlouhodobě vyskytovaly nežádoucí projevy vlhkosti – vlhkostní mapy, sanytr a plísně. Vzhledem k tomu, že jednotlivé domy a pavilony jsou určeny i k bydlení a dennímu užívání pacienty, byl důraz na vysoušení zdiva s maximálním výsledkem. Hloubkové měření vlhkosti zdiva mikrovlnnou technologií prokázalo velmi vysokou vlhkost v rozmezí od 10 – 18 % a odběr vzorků zdiva potvrdil přítomnost nežádoucích stavebních solí.

Vysoušení zdiva – realizace

Technologie a provedení Vysoušení zdiva byla rozdělena na dvě etapy. V první fázi byly odstraněny poškozené a degradující omítky a provedena tlaková krémová injektáž zdiva. V úrovni vnitřních podlah jsme z vnější strany provedli linii vrtů, které jsme následně naplnili injektážním krémem k vytvoření bariéry proti kapilární vzlínající vlhkosti. Během dvou týdnů od provedení již dojde k přerušení kapilárního toku a tím i následnému vysoušení zdiva. Jakmile se vlhkost sníží na požadovanou úroveň, bude možné provedení nových omítek. Jedná se o velmi hodnotné a kvalitní provedení vysoušení vlhkého zdiva s dlouhodobým účinkem.

Sanace mokrého zdiva

Biskupcova, Praha 3

Sanační práce našly své uplatnění při sanaci mokrého zdiva sklepních prostor. Sklepní prostory v činžovním domě byly v původním stavu s dřevěnými kójemi, betonovými podlahami a vápennými omítkami na zdivu. Dřevo bylo zasaženo plísněmi a houbami, betonové podlahy se rozpadaly a omítky byly na mnoha místech degradované. Majitelé domu požadovali provedení izolace a sanace mokrého zdiva tak, aby bylo možné sklepy opět využívat pro uskladnění.

Postup provedení izolace a sanace mokrého zdiva

V první fázi bylo nutné odstranit původní dřevěné sklepní kóje a celé sklepy o rozloze 115 m2 kompletně vyklidit a vyčistit. Následně jsme odstranili veškeré omítky v celé ploše zdiva, proškrábali spáry a zdivo ručně dočistili. Betonové podlahy jsme vybourali, odtěžili vlhké podloží a na štěrkový drén jsme položili prodyšnou betonovou dlažbu. Mokré zdi jsme v úrovni vnitřních podlah nainjektovali. Tím jsme dokončili první fázi sanace mokrého zdiva.

V další fázi procesu rekultivace pomocí sanace zdiva bude následovat provedení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu, které provedeme v následujících měsících. Cihlové zdivo sklepů zůstane bez jakýchkoli povrchových úprav, aby bylo zajištěno maximální možné vysychání mokrých zdí. Po provedení svislé hydroizolace budou osazeny sklepní kóje z drátěného programu. Výsledek izolace a sanace mokrého zdiva bude patrný nejdříve rok po provedení, kdy vlhké zdi částečně vyschnou.

Krémová injektáž zdiva

Kmochova, Praha 5

Začátkem roku jsme se podíleli na rekonstrukci sklepa bytového domu na Praze 5. Celý projekt transformace původních sklepních prostor na luxusní restauraci pro náročnou klientelu kladl velký důraz na každý detail. Původní záměr počítal s mechanickou metodou dodatečné hydroizolace zdiva – podřezáním, nicméně po našem doporučení a poskytnutí plnohodnotné záruky jsme zvolili injektáž zdiva. Konkrétně jsme vybrali metodu zvanou tlaková krémová injektáž zdiva. Obvodové zdivo domu situované do dvorního traktu jsme odkopali na základovou spáru a provedli svislou hydroizolaci obvodového pláště. V úrovni podlah pak byla provedena krémová injektáž zdiva profesionálním tlakovým čerpadlem. Obvodové zdivo situované do ulice se investor rozhodl neodkopávat – především z důvodu vysoké administrativní náročnosti spojené s vyřízením potřebných povolení. Proto jsme byli postaveni před úkol zajistit odvlhčení obvodového zdiva z vnitřní strany.

Abychom mohli garantovat spolehlivé řešení, které zabezpečí, že interiér i zdivo bude od vlhkosti dobře chráněno, bylo nutné zkombinovat hned několik sanačních opatření. Nejprve jsme nainjektovali veškeré zdivo u podlah, provedli svislice v rozích a dále v pochozí úrovni chodníku, abychom oddělili plochu zdiva pod úrovní terénu. Ideálním řešením je v takovémto případě tlaková krémová injektáž zdiva. Injektáž zdiva doplnila dodatečnou hydroizolaci a tím jsme docílili odizolování zdiva vůči vlhkosti úpravou jeho vnitřních struktur.

Následně jsme na takto ošetřené zdivo nanesli minerální stěrku určenou k zabránění prostupování zemní vlhkosti. Posledním krokem bylo provedení povrchových úprav zdiva sanační tepelně-izolační omítkou Nanosan. Uvedené řešení klade velký důraz na přesné dodržení jednotlivých technologických postupů a návazností. Ovšem výsledek je za daných okolností bezkonkurenční.

Výhody krémové injektáže zdiva

Krémová injektáž zdiva je v poslední době nejpoužívanější metodou sanace zdiva. Mezi největší výhody patří její univerzálnost, je možné injektovat téměř veškeré typy zdiva. Provádění je možné i ve složitě dostupných prostorách, kde by stroje na narážení plechů či pily na podřezání jednoduše nebylo možné použít. Krémová injektáž zdiva se provádí z jedné strany zdiva v jedné a více vodorovných řadách. Plnivem je krémová silan-siloxanová emulze, která ve zdivu vytvoří nepropustnou bariéru proti vzlínající zemní vlhkosti. Tato účinná metoda si získala svou oblibu také díky svým relativně nízkým nákladům a mnohem šetrnějším přístupu ke zdivu v porovnání například s podřezáním.

Pštrossova 33, Praha 1

Největší výzva letošního roku na nás čekala v podobě rekonstrukce sklepa bytového domu v Pštrossově ulici. Naměřená vlhkost zdiva dosahovala 25 %, omítky, lokálně i samotné zdivo bylo v rozkladu, s projevy četných solných výkvětů a plísní.

Rekonstrukce měla několik fází

V první řadě bylo nutné vybourat nežádoucí příčky, přizdívky původního zdiva a kompletně odsekat omítky v celém rozsahu. Klenby stropů jsme pouze seškrábali. Poté jsme vystavěli nové příčky, provedli nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Stará a rozpadlá okna jsme nahradili dřevěnými, včetně vchodových dveří. Vytápění bylo řešeno podlahovým topením a vzhledem k vysoké úrovni stropů nebylo nutné snižovat úroveň původních podlah. Dodatečnou hydroizolaci zdiva jsme řešili šetrnou metodou chemických injektáží. Jako injektážní materiál jsme zvolili, vzhledem k velmi vysoké vlhkosti zdiva, prostředek Aquabarier 3. Na veškeré zdivo jsme použili tepelně-izolační omítku Baurex Nanosan – vhodný materiál při obnovách a rekonstrukcích památkových objektů včetně protisolných nátěrů kvůli zamezení pronikání solí ze zdiva do omítkového systému.

Tuny materiálu ven i dovnitř

Celková výměra zdiva je 300 metrů čtverečních. Během akce jsme odvezli 150 tun odpadních materiálů a suti a naopak spotřebovali přes 30 tun maltových směsí, cihel a dalších stavebních hmot. Na celkový výsledek rekonstrukce sklepa jsme velice hrdí a zároveň jsme si potvrdili, že jsme schopni realizovat vlastními silami bez sebemenších pochybností i vlastní projekty, na které je kladený důraz nejen z památkového a historického hlediska, ale umíme dodržet a aplikovat novodobé revoluční technologie, metody a materiály.

Pštrossova 33, Praha 1

Úspěšně jsme dokončili sanaci a kompletní rekonstrukci sklepních prostor památkového objektu – historického domu v Pštrossově ulici na Praze 1. Součástí prací byla i renovace dvorního traktu a především izolace základů domu. Uvedené prostory budou využívány jako dílna firmy zabývající se restaurováním historického nábytku. Požadavek na sanaci a stabilizaci objektu z hlediska vlhkosti byl tudíž enormní. V první řadě bylo třeba provést izolace základů domu a odstranit tak příčinu vlhnutí obvodového zdiva ze svislého směru. Celou obvodovou stěnu domu z dvorního traktu jsme proto odkopali až na základovou spáru do hloubky 2,5 m a rovněž odbourali staré schodiště. Obnažené opukové zdivo základů domu jsme nejdříve doplnili a vyrovnali cementovou stěrkou a dále ošetřili asfaltovou hydroizolační stěrkou. Pro zateplení základů jsme použili extrudovaný polystyrén. Finální vrstvu tvoří nopová folie jako mechanická ochrana jednotlivých vrstev systému izolace základů domu.

Po provedení izolace základů jsme přistoupili k opravám dešťových svodů a ležaté kanalizace, které byly značně poškozené a znamenaly další přísun velkého množství vody do základů objektu. Doprostřed pochozího chodníčku ze zámkové dlažby jsme rovněž umístili dvorní vpusť. Původní schodiště bylo vybudováno v celém rozsahu včetně vytvoření odvětrávaného úložného prostoru pod konstrukcí a opěrných dozdívek terénu.

Sklepní kóje zasazeny v terénu pod terasou jsme pouze stabilizovali sanačním špricem a v úrovni pochozích ploch byla proti vzlínající zemní vlhkosti provedena dodatečná hydroizolace zdiva, kde se uplatnila chemická injektáž zdiva. Horní terasa také prošla výraznou změnou. Původní betonový potěr ve značném stádiu poškození včetně podloží jsme vybourali a jako podklad použili drcený štěrk. Další vrstvu tvořil beton s kari sítí, hydroizolace a betonový potěr pro sjednocení povrchu. Celý prostor terasy má potřebný spád směrem ke dvorní vpusti, aby byl zajištěn odtok srážkové vody.

Na zdivo obvodových zdí pozemku a na soklovou část fasády jsme aplikovali sanační omítky. Finální povrchové úpravy byly provedeny vhodnými nátěry.

BD Podolská 25, Praha 4

V bytové jednotce určené k rekonstrukci byla provedena dodatečná hydroizolace veškerého zdiva metodou chemických tlakových injektáží s použitím přípravku Dicosil 100.