Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Vlhkost ve sklepě - odstranění

Matěchova 1, Praha 4

Původní sklepní prostory byly využívány částečně jako dílna a částečně jako úložné prostory pro vybavení majitelů domu. Návrhu sanace předcházel stavebně technický průzkum, kdy byla měřena vlhkost ve sklepě. Měření vlhkosti prokázalo vysoké hodnoty vlhkosti ve zdivu i na jeho povrchu vlivem kondenzace relativní vlhkosti ve sklepě. Dále byla provedena kamerová prohlídka ležaté kanalizace a dešťových svodů. I zde byla identifikována příčina celkového stavu sklepních prostor. Podlahy byly původně betonové, zdivo omítnuté vápenocementovými omítkami. Vlhkost ve sklepě jsme byli kvůli omezeným finančním prostředkům majitelů nuceni řešit pouze vnitřními opatřeními.

Komplexní rekonstrukce a stavební práce by sestávaly i ze sanačních a hydroizolačních opatření realizovaných na vnější straně zdiva. Dodatečná izolace, například ve formě svislé hydroizolace, by zde po odkopání terénu určitě našla své uplatnění.

Byly navrženy chemické injektáže zdiva, nová skladba podlahy a sanační omítky v části sklepa, dále rekonstrukce ležaté kanalizace a svislých rozvodů odpadu a vody a obnovení toalety a výlevky pro úklid domu.

Realizace odstranění vlhkosti ve sklepě

Nejprve jsme provedli veškeré bourací a přípravné práce. Byly osekány všechny omítky, kvůli nové skladbě podlah a zvýšení světlé výšky jednotlivých místností jsme původní podlahy vybourali. Zde nastal první problém. Zdivo nemělo téměř žádné základy, proto jsme museli veškeré zdivo podezdít, aby bylo možné odkopat podlahy a jejich podloží. Následně byla položena nová ležatá kanalizace včetně navazujících stoupaček. Nová skladba podlah je tvořena podkladní vrstvou štěrku, kladecí vrstvou štěrkodrti a betonovou zámkovou dlažbou. Část zdiva byla opatřena sanačními omítkami, část byla ponechána v obnaženém stavu. V části sklepa, která je využívána jako dílna, jsme obnovili místnost s WC a dále výlevku pro uklízečku.

Již půl roku po provedení stavebních a sanačních prací byla výrazně snížena vlhkost ve sklepě, který je nyní možné plnohodnotně využívat. Vedle popsaných sanačních opatření je ovšem nutné v sanovaných prostorách dodržovat základní pravidla užívání, je nutné především zajistit dostatečnou výměnu vzduchu větráním. Tím bude zabezpečeno, že zatuchlý a vlhký vzduch nezačne kondenzovat, vytvářet tak příhodné prostředí pro plísně a zdivu škodit.