Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Pod Lipkami

Vysoušení vlhkého zdiva částečně podsklepené stavby bývá zpravidla velmi obtížné. Důvodem je především nepřístupná jedna nebo více částí obvodové konstrukce z vnější strany. Tudíž odkopání domu a provedení svislé izolace zdiva není možné. V některých případech lze problém řešit z vnitřní strany, řešení ovšem není dlouhodobé. V tomto konkrétním případě jsme se rozhodli řešit vysoušení vlhkého zdiva domu odvedením spodní vody.

Vysoušení zdiva pomocí odvedení spodní vody

K vysoušení vlhkého zdiva jsme zvolili přístup v podobě tvorby drenáže kolem domu, kterou jsme svedli do vsakovací jímky na pozemku. Díky velice svažitému a celkově nepřístupnému terénu jsme nemohli nasadit jakoukoli mechanizaci, jednalo se o ruční práce. Hloubka výkopu dosahovala až 3,2 m. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, proto nebylo nutné klást vysoké nároky na pažení výkopu proti sesunutí, které by práce zpomalilo. V průběhu provádění prací jsme skutečně narazili na několik pramenů, jejichž intenzita se měnila v závislosti na množství srážek. Vzhledem k tomu, že celková délka výkopu byla 50 m, bylo nutné práce rozdělit na etapy. Po dosažení požadované hloubky výkopu jsme na jeho dně vybetonovali žlab pro uložení drenáže. Průměr drenážního potrubí jsme zvolili DN 200. Poslední fází prací bylo vykopání vsakovací jímky v dostatečné vzdálenosti od domu. Od realizace uplynulo 6 měsíců, během té doby jsme kompletně nahradili poškozené omítky spodní stavby tepelně-izolačními omítkami NANOSAN a izolovali zdivo proti vzlínání – sanace zdiva za pomocí osvědčení a účinné metody krémové injektáže zdiva. Proces vysoušení vlhkého zdiva domu je dlouhodobý, zpravidla trvá až dva roky, nicméně v současné době je ve sklepě domu ideální klima s relativní vlhkostí okolo 55-60 procent bez jakýchkoli vlhkostních projevů na zdivu.

Pokud máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě, neváhejte nás kontaktovat.