Zpět na reference

Sanace základů zdiva historického objektu

Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Stavební práce a sanace zdiva bývají u historických objektů často náročné. Nejen z hlediska dozoru památkového úřadu, který dohlíží na to, aby historická hodnota objektu nebyla nijak narušena a vše probíhalo dle nejpřísnějších pravidel, ale také z pohledu samotných prací. Historické budovy již svou podstatou nesplňují izolační nároky platné v dnešní době.

Sanace zdiva a základů historického objektu je tedy vždy zkouškou odbornosti a precizního přístupu, kterou jsme vždy prošli na jedničku. Ani tento případ nebyl výjimkou.

V první fázi projektu jsme vypracovali kompletní návrh řešení sanace a zejména sanace základů. Následně jsme celou akci realizovali. Stavba byla vystavena především působení vzlínající zemní vlhkosti a dále zatékání dešťové vody. Prováděli jsme proto chemickou injektáž zdiva pro vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolace a následně povrchové úpravy zdiva tepelně-izolační omítkou Baurex NANOSAN. Na vnějším zdivu severní strany objektu bylo provedeno zateplení. Jedná se o historickou budovu, tudíž na provedení sanace základů a celkový výsledek odvlhčení byly kladeny vysoké nároky.