Reference 2013 - 2022

Vlhkost ve sklepě

Odstranění vlhkosti ve sklepě

Provedli jsem rekonstrukci původních sklepních prostor včetně odstranění vlhkosti.
Izolace spodní stavby

Izolace spodní stavby

Při rekonstrukci sklepních prostor činžovního domu nebyla provedena žádná sanační opatření a výsledek se brzy projevil. Použili jsme metodu tlakové injektáže a ...
Sanace vlhkého zdiva svépomocí

Sanace vlhkého zdiva svépomocí

Jak může dopadnout pokus o odvlhčení domu svépomocí s vidinou úspory nákladů!
Tlaková injektáž zdiva

Tlaková injektáž zdiva

Dalším krokem při sanaci sklepních prostor domu byla izolace spodní stavby. Odkopali jsme obvodové zdivo na úroveň základové spáry a provedli opatření proti pronikání zemní vlhkosti.
Oprava omítky fasády

Oprava omítky fasády historického domu

Na historickém činžovním domě na Smíchově jsme provedli opravu omítek soklové části fasády pomocí sanační tepelně izolační omítky.
Stavba plotu

Stavba kamenné podezdívky plotu

Stavba kamenné podezdívky plotu činžovního domu a dále rekonstrukce schodiště z žulových bloků.
Drenáž základů domu

Drenáž základů domu

Odkopali jsme základ domu pro provedení svislých izolací v celé ploše. Zároveň jsme vytvořili systém drenáží, který zaručí odvodnění základů v případě zvýšení hladiny spodní vody.
Vysoušení zdiva

Vysoušení zdiva - tlakové injektáže

Sanace objektu zasaženého vzlínající zemní vlhkostí metodou tlakové krémové injektáže a následné provedení nových sanačních omítek.
Sanace mokrého zdiva

Sanace mokrého zdiva – kultivace sklepů

Celková rekonstrukce sklepních prostor činžovního domu s důrazem na sanaci mokrého zdiva, odstranění omítek a podlah, provedení chemické injektáže a zhotovení nových sklepních kójí.
Oprava fasády historického domu

Oprava fasády historického domu

Provedli jsme opravu fasády odstraněním degradovaných omítek, nahrazením novou vrstvou vápenné malty a natřením fasádními barvami. Rovněž jsme provedli kompletní výměnu klempířských prvků.
Krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž zdiva

V suterénu bytového domu byla použita profesionální metoda dodatečné hydroizolace zdiva – tlaková krémová injektáž zdiva. Odstranili jsme tak problém se vzlínající zemní vlhkostí.
Vysoušení vlhkého zdiva

Vysoušení vlhkého zdiva

U částečně podsklepeného domu jsme řešili problém s vlhkostí zdiva vytvořením systému drenáží, které odvedou spodní vodu do vsakovací jímky a zabrání tak nadměrnému vlhnutí obvodového zdiva.
Odizolování domu a jeho základů

Odizolování domu a jeho základů

Odkopali jsme základ domu pro provedení svislých izolací v celé ploše. Zároveň jsme vytvořili systém drenáží, který zaručí odvodnění základů v případě zvýšení hladiny spodní vody.
Izolace domu proti vlhkosti

Izolace domu proti vlhkosti

Odstranili jsme příčinu vlhnutí obvodového zdiva a zatékání povrchové vody provedením svislé a vodorovné izolace pod úroveň podlah nebytových prostor.
Obnova fasády historického objektu

Obnova fasády historického objektu

V památkové zóně Smíchov jsme provedli obnovu uliční fasády, která spočívala v opravě poškozených částí, klempířských prvků a finálního nátěru.
Rekonstrukce sklepa a sklepních prostor

Rekonstrukce sklepa revoluční metodou

V centru Prahy jsme provedli komplexní sanaci a rekonstrukci sklepa bytového domu. Součástí rekonstrukce bylo i provedení dodatečné hydroizolace zdiva.
Izolace základů domu

Izolace základů domu

Provedli jsme izolace základů domu odkopáním na základovou spáru k odstranění příčiny vlhnutí obvodového zdiva a následnou aplikaci hydroizolační stěrky a nopové fólie.
Odvodnění domu nopovou fólií

Odvodnění domu nopovou fólií

V bytovém domě ve svažitém terénu jsme odstranili problémy se zatékáním vody do stavební konstrukce provedením izolací a výměnou poškozeného dešťového svodu.
Svislá hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby

V bytovém domě s chybějící hydroizolací jsme přistoupili k odkopání domu s následným provedením svislé hydroizolace včetně finálních stavebních a povrchových úprav terénu.
Sanace základů zdiva historického objektu

Sanace základů zdiva historického objektu

V Praze na Strahovském nádvoří jsme vypracovali kompletní návrh řešení sanace základů zdiva a následně provedli realizaci dle norem WTA.
Rekonstrukce terasy

Rekonstrukce terasy

V zahradním traktu řadového domu jsme provedli rekonstrukci terasy a obnovu dělícího zdiva.
Izolace terasy a pokládka dlažby

Izolace terasy a pokládka dlažby

Z důvodu stávající dožilé izolace a dlažby jsme provedli nové izolace terasy, klempířské prvky a na finální povrchovou úpravu byla provedena pokládka mrazuvzdorné dlažby.
Pokládka zámkové dlažby

Pokládka zámkové dlažby

Provedli jsme povrchovou úpravu dvorního traktu - pokládku zámkové dlažby.
Svislá hydroizolace základů domu

Svislá hydroizolace základů domu

Po změně povrchové úpravy chodníku došlo k výraznému poškození zdiva vnitřních prostor domu z důvodu zatékání srážkové vody.
Odvlhčení domu a sklepa

Odvlhčení domu a sklepa

Z důvodu vysoké hladiny spodní vody jsme pro odvlhčení domu vybudovali systém drenáží svedených do vsakovací jímky.
Podřezání domu

Podřezání domu

Při rekonstrukci jsme provedli podřezání domu metodou narážení nerezových plechů a na hůře dostupném zdivu podřezání domu řetězovou pilou.
Odstranění vlhkosti v domě

Odstranění vlhkosti v domě

Provedli jsme dodatečné hydroizolace zdiva metodou tlakových injektáží a aplikaci tepelně-izolační sanační omítky Baurex Nanosan.
Odstranění vlhkosti v bytě

Odstranění vlhkosti v bytě

Z důvodu nedostatečné tloušťky obvodové konstrukce domu docházelo k promrzání a prochládání stěny v bytě, kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní na zdivu z vnitřní strany.
Dodatečná hydroizolace zdiva

Dodatečná hydroizolace zdiva

V bytové jednotce určené k rekonstrukci jsme provedli hydroizolaci veškerého zdiva metodou tlakových injektáží s použitím přípravku Dicosil 100.
Rekonstrukce zdiva průjezdu domu

Rekonstrukce zdiva v průjezdu domu

Nainjektování zdiva, aplikace sanačních tepelně-izolačních omítek Nanosan s podporou protisolných nátěrů. Povrchová úprava prozatím silikátová penetrace - po zimním období provedeme finální nátěry.
Zateplení zdiva izolační omítkou

Zateplení zdiva izolační omítkou

V důsledku tepelných mostů docházelo ke kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní na povrchu stěn. Provedli jsme injektáže v úrovni podlah a aplikaci sanační tepelně-izolační omítky Baurex Nanosan.
Rekonstrukce chodby v bytové jednotce

Rekonstrukce chodby v bytové jednotce

Vybourání podlahových krytin, vyrovnání samonivelační stěrkou, montáž dlažby, provedení štukových omítek, výmalba zdiva.
Zateplení zdiva v RD

Zateplení zdiva v RD

V rohové místnosti, ve které docházelo k prochládání obvodového zdiva jsme provedli zateplení z vnitřní strany sanační tepelně-izolační omítkou Baurex Nanosan.

Napište nám

Napište nám


Položky označené * jsou povinné!

Kontaktní informace - Trumf renovace a sanace s.r.o.