Zpět na reference

Zateplení zdiva izolační omítkou

Havířská, Kladno

Zdivo objektu vykazovalo typické příznaky „napadení“ vlhkostí. Tím nejzjevnějším a na oko nejpatrnějším znakem byly plísně na povrchu stěn. Ty se zde vytvářily bez ohledu na míru vytápění, což je poměrně jasný signál, že je se zdivem něco v nepořádku.

Pro bližší analýzu situace jsme zvolili termokameru. Díky ní lze prozkoumat vnitřní strukturu zdiva, aniž bychom museli mechanicky se zdivem manipulovat. Výsledky z termokamery prokázaly, že se ve zdivu nacházejí tepelné mosty, díky kterým ve divu kondenzovala vlhkost pomalu ale jistě demolující okolní struktury vedoucí až k již zmíněným plísním na povrchu.

Postup sanace zdiva

Abychom zamezili dalšímu průniku vlhkosti, bylo zapotřebí do poškozeného zdiva dodat hydroizolační vrstvu. Ta působí jako bariéra, která účinně případnou vlhkost zadrží a nepropustí dále. Sanace zdiva byla provedena metodou injektáže v úrovni podlah.

Jako druhý stupeň ochrany proti vlhkosti byla zvolena aplikace sanační tepelně-izolační omítky Baurex Nanosan z vnitřní strany. Tato velmi kvalitní omítka má speciální vodoodpudivé a tepelně izolační vlastnosti mající ochranné vlastnosti při případném výskytu okolního vlhka. Je uzpůsobená tak, aby dokázala s vlhkostí pracovat (postupně odpařovat) a přitom nijak nenarušit vnitřní struktury zdiva.