Na Valech 24, Praha 6

Hned několik řemeslných prací se vystřídalo při realizaci zakázky v ulici Na Valech. Kromě samotné pokládky zámkové dlažby jsme provedli sanační práce, rekonstrukci kanalizace či zatrubnění dešťových svodů.

V první fázi jsme využili situace, kdy byla odstraněna původní betonová dlažba a my se mohli jednoduše dostat ke kanalizačním trubkám a zhodnotit jejich stav. Dle očekávání nebyl zcela ideální, takže rekonstrukce ležaté kanalizace na sebe nenechala dlouho čekat.

Následně ještě před pokládkou samotné zámkové dlažby bylo zapotřebí zkontrolovat kvalitu hydroizolace přilehlého zdiva. I zde byly již předem naplánovány základní sanační práce, které se konkrétně uplatnily v podobně provedení svislé hydroizolace zdiva.

Po provedení svislých hydroizolací, rekonstrukci ležaté kanalizace a zatrubnění dešťových svodů jsme provedli povrchovou úpravu dvora – pokládka zámkové dlažby. Pro sjednocení a docílení estetického vzhledu dvorního traktu se provedla stejná pokládka zámkové dlažby, kterou jsme použili i v sousedním domě.