Untitled Document Odstranění vlhkosti v domě

Vlkova 14, Praha 3

Vlhkostní projevy se nejčastěji vyskytují v prostorách pod úrovní terénu a v přízemí. V tomto případě se jednalo o třípokojový byt v přízemí domu, pronajímaný studentům nedaleké vysoké školy. V bytě žije 4 – 6 lidí, kteří zde denně vaří, suší prádlo, sprchují se apod. To má samozřejmě vliv na růst relativní vlhkosti vzduchu, což byla jedna z příčin tvorby plísní na omítkách. Dalším faktorem byla absence hydroizolace zdiva, které tak bylo zatěžováno zemní vzlínající vlhkostí.

Postup odstranění vlhkosti v domě

Odstranění vlhkosti v domě bylo rozděleno na dvě etapy. V první fázi jsme odstranili poškozené omítky. V průběhu prací jsme na obvodovém zdivu narazili na obložení z heraklitových desek na dřevěné nosné konstrukci. Dřevo bylo zasaženo dřevomorkou a bylo nutné vše vybourat a odstranit. Po odhalení původního zdiva jsme provedli sanaci zdiva s využitím krémové injektáže zdiva pro přerušení kapilárního toku vzlínající vlhkosti. Odstranění vlhkosti v domě se týkalo i prostor koupelny, která je přímo pod schodištěm domu bez možnosti přirozeného větrání. Zde docházelo k zatékání z kamenného schodiště a také ke kondenzaci kvůli nedostatečné výměně vzduchu. Zdivo jsme opatřili minerální stěrkou proti pronikání vlhkosti do omítky, provedli injektáž a aplikovali sanační tepelně – izolační omítku mající hydrofobizační vlastnosti, díky kterým bude v budoucnu vlhkost ze zdiva odpuzována.

Jednu z příčin se nám za pomoci provedení sanačních prací podařilo odstranit, nicméně pro dlouhodobé odstranění vlhkosti v domě bude nutné pravidelné větrání a udržování teploty okolo 20°C především v zimním období.