Untitled Document Odstranění vlhkosti v bytě

Na Václavce 12, Praha 5

K vlhkostním projevům často dochází i v prostorách, kde bychom je vůbec nečekali. Jedná se například o tvorbu plísní kolem oken a parapetů, v rozích stěn, vlhké mapy na stěnách apod. K úspěšnému odstranění vlhkosti v bytě je vždy nutné přesně stanovit příčinu. V tomto případě, kdy se v bytě ve ddruhém patře bytového domu, tvořily plísně na obvodové stěně, bylo příčinou prochládání zdiva a kondenzace relativní vlhkosti z důvodu nedostatečné tloušťky obvodové konstrukce. Klasické řešení spočívá v dodatečném zateplení obvodového pláště domu polystyrenem nebo vatou. V tomto případě ovšem takové řešení nepřicházelo v úvahu především z důvodu památkové ochrany objetku. Pro odstranění vlhkosti v bytě jsme tedy použili tepelně – izolační omítku. Tento materiál je navíc hydrofilní, což v praxi vyloučí vznik plísní, protože případný kondenzát na povrchu do sebe omítka nasaje a postupně jej odpaří v podobě vodní páry. Před aplikací nových omítek bylo nutné původní degaované omítky odstranit a očistit zdivo a spáry. Na takto připravené zdivo je již možné nanášet jednotlivé vrstvy sanačního systému. Finální povrchovou úpravou je sanační štuková omítka a silikátová barva pro zajištění prodyšnosti systému. Zvolený postup odstranění vlhkosti v bytě se projevil jako správný, v bytě se netvoří plísně a snížily se náklady na vytápění, které byly díky vysoké vlhkosti zdiva zvýšené.