Izolace terasy a pokládka dlažby

Izolace terasy
Vyšehradská 6, Praha 2

Vnější nekrytá terasa bytového domu jevila známky značného poškození vlhkostí. Vydrolená či vymytá spárovací hmota, prasklé a odfouklé keramické dlaždice a značné průsaky do stropní konstrukce garáží pod terasou. Svým dílem přispěly i špatně izolované patky sloupků nesoucích zábradlí. Vodorovná izolace terasy byla evidentně nefunkční a dožilá. Oprava terasy vyžadovala z naší strany provedení řady nápravných kroků.

Izolace terasy krok za krokem

V první fázi bylo nutné vybourat dlažbu a podkladní beton, abychom se dostali až k původní vrstvě hydroizolace. Ta byla skutečně na většině plochy rozpraskaná a degradovaná. Provedli jsme nové oplechování terasy naspádované přes okraj terasy na plochu dvora. Po odstranění původní izolace terasy jsme povrch napenetrovali asfaltovou penetrací a následně natavili novou vrstvu hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. Celou terasu jsme naspádovali vrchní betonovou vrstvou tak, aby se na ploše nedržela voda, ale odtékala dvorní vpustí do kanalizace. V posledním kroku jsme provedli montáž a pokládku mrazuvzdorné dlažby do flexibilního lepidla a celou plochu vyspárovali nenasákavou spárovací hmotou.

Záhy řádně otestováno

Během provádění izolace terasy jsme kladli velký důraz na detaily provedení, především izolování patek sloupků zábradlí a plošné natavení hydroizolačních asfaltových pásů. Krátce po provedení stavebních prací začala vysychat stropní konstrukce poškozených garáží a zároveň naši práci prověřil silný déšť, po kterém bylo vše v pořádku. Nová izolace se ukázala jako spolehlivá a účinná a majitelé jsou spokojeni s kvalitně provedenou realizací.

Izolace terasy a pokládka dlažby - fotogalerieMáte zájem o provedení izolace terasy? Kontaktujte nás.

Napište nám

Napište nám


Položky označené * jsou povinné!

Kontaktní informace - Trumf renovace a sanace s.r.o.