Izolace terasy

Vyšehradská 6, Praha 2

Již při prvním pohledu na terasu bylo zjevné, že má svá nejlepší léta již dávno za sebou. Hydroizolace terasy byla primárním úkolem zakázky, avšak při detailnějším zkoumání se objevilo mnoho dalších námětů na vylepšení, rekonstrukci a její zásadnější opravu.

Vnější nekrytá terasa bytového domu jevila známky značného poškození vlhkostí. Vydrolená či vymytá spárovací hmota, prasklé a odfouklé keramické dlaždice a značné průsaky do stropní konstrukce garáží pod terasou. Svým dílem přispěly i špatně izolované patky sloupků nesoucích zábradlí. Vodorovná izolace terasy byla evidentně nefunkční a dožilá. Vlhkost, déšť, vítr a další okolní povětrnostní podmínky působily na stavební konstrukci terasy intenzivně po mnoho let a současný stav toho byl přímým důkazem. Problémem však nebylo pouze působení vlhkosti po dlouhá léta, ale také několik stavebních nedokonalostí, které přispěly k tomu, že vlhkost na terase měla dveře pro destrukci trochu pootevřené.

Oprava terasy vyžadovala z naší strany provedení řady nápravných kroků. Od přípravných prací spočívajících v odstranění poškozených a již nefunkčních prvků, přes samotnou realizaci opravy terasy až po finální estetické úpravy před předáním zákazníkovi.

Hydroizolace terasy krok za krokem

V první fázi bylo nutné vybourat dlažbu a podkladní beton, abychom se dostali až k původní vrstvě hydroizolace. Ta byla skutečně na většině plochy rozpraskaná a degradovaná. Provedli jsme nové oplechování terasy naspádované přes okraj terasy na plochu dvora. Po odstranění původní, dnes již svou funkci neplnící, izolace terasy jsme povrch napenetrovali asfaltovou penetrací a následně natavili novou vrstvu hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. Celou terasu jsme naspádovali vrchní betonovou vrstvou tak, aby se na ploše ani při intenzivním dešti nedržela voda, ale odtékala dvorní vpustí do kanalizace. V posledním kroku jsme provedli montáž a pokládku mrazuvzdorné dlažby do flexibilního lepidla a celou plochu vyspárovali nenasákavou spárovací hmotou.

Záhy řádně otestováno

Během provádění izolace terasy jsme kladli velký důraz na detaily provedení, především izolování patek sloupků zábradlí a plošné natavení hydroizolačních asfaltových pásů. Již krátce po provedení stavebních prací začala vysychat stropní konstrukce poškozených garáží a zároveň naši práci prověřil silný déšť, po kterém bylo vše v pořádku – voda odtekla tam, kam měla, vlhkost se na terase ani v podloží nikde neusadila a i stropní konstrukce garáže zůstala zcela suchá jako již dlouho po dešti nebyla. Nová izolace se ukázala jako spolehlivá a účinná a majitelé jsou spokojeni s kvalitně provedenou realizací. Zrekonstruovaná terasa opět plně slouží svým majitelům, kteří si nyní mohou užívat nejen estetickou krásu, ale i bezproblémovou a ničím omezující funkčnost.