Hydroizolace základů

Záhřebská 3, Praha 2

Suterénní prostory bytového domu byly dlouhodobě zatěžovány zemní vlhkostí z přilehlého terénu. Obvodové zdivo bylo původní a tudíž bez jakýchkoli izolací proti vodě. Prostory jsou využívány jako kanceláře, proto musí být v maximální možné kondici a odpovídat požadavkům na denní provoz. Jako metoda vedoucí k odstranění vlhkosti byla jednoznačně vybrána svislá hydroizolace základů. Před samotnou realizací jsme zajistili výkopové a záborové povolení, pro provedení odkopání domu. Po získání všech nutných povolení jsme se pustili do výkopových prací. Vzhledem k husté síti rozvodů jsme provedli ruční výkop. Základ domu tvořilo cihelné zdivo, které bylo nutné vyčistit a odstranit veškeré zbytky zeminy a nečistot. Při odkopání jsme zjistili poškození na dešťové kanalizaci, kterou jsme nově zatrubnili a napojili na městskou kanalizaci.

Samotné provedení hydroizolace základů přišlo na řadu po vyrovnání podkladu cementovou stěrkou, na kterou jsme nanesli bitumenovou stěrku ve dvou vrstvách s perlinkou. Po zasušení jsme stěrku zakryli extrudovaných polystyrenem, aby nedocházelo k prochládání zdiva pod úrovní terénu. Nakonec jsme celý systém uzavřeli nopovou fólií, která je opatřena ukončovací lištou v úrovni chodníku. Svislá hydroizolace základů domu vyřešila problém se zatékající vodou a rovněž se odstranil problém se zemní vzlínající vlhkostí.