Zpět na služby

Tlaková injektáž zdiva – dicosil

Dicosil

Hlavním úkolem chemické tlakové injektáže je odstranění příčin vzlínající vlhkosti ve zdivu vnitřní hydrofobizací stavebních hmot a tím zamezení průniku vlhkosti do zdiva. Chemická tlaková injektáž zdiva je metoda, která není limitována tloušťkou zdiva a lze ji použít na cihelné i smíšené zdivo. Prostřednictvím čerpadla se natlakuje do připravených vrtů osazenými injektory injektážní hmota, např. Dicosil. Pro vpravení této hmoty do zdiva lze použít i metodu beztlakové injektáže.

Ve zdivu se po napuštění vrtů injektážní kapalinou, například pomocí tlakové injektáže, vytvoří bariéra proti vzlínající vodě, která má hydrofobizační (vodoodpudivé) vlastnosti.

V případě, že používáme provedení infuzní clony – injektáž zdiva nad úrovní terénu, mluvíme o tzv. horizontální cloně. Jestliže však požadujeme provést například injektáž zdiva spodní stavby, které se nachází pod úrovní terénu, je nutné zkombinovat a provést i vertikální hydroizolaci, abychom zamezili průniku vlhkosti z boční strany přiléhajícího terénu.

Dicosil 100 – chemická injektáž

Dicosil 100 se používá pro sanaci vlhkého zdiva základů k dodatečnému vytvoření hydroizolace proti vzlínající vlhkosti. Tento materiál se ve zdivu rozptýlí, přeruší kapilární tok vody a vede tím k postupnému vysychání zdiva nacházejícího se nad ošetřovaným zdivem. Přípravek Dicosil 100 je již od výrobce připravený k použití, takže při aplikaci, například pomocí tlakové injektáže, jej není třeba nijak ředit.

Dicosil 110 – chemická injektáž

Chemická tlaková injektáž má opět za úkol zamezit absorpci vlhkosti do zdiva, která způsobuje problémy jako například solné výkvěty, plísně či vlhkostní mapy. Materiál Dicosil 110, který můžeme aplikovat pomocí tlakové injektáže, je nutné před použitím zředit vodou v přesně stanoveném poměru. Cca po 24 hodinách vykazuje vodoodpudivé vlastnosti se zachováním difúze vodních par.

Výše zmíněné injektážní prostředky dodržují přísná kriteria WTA 4-4-04/D „Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.“

Certifikáty: Prohlášení o shodě | Technické osvědčení

Dicosil - graf.