Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let sanačními pracemi a všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti, která ohrožuje Vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Emulzní systémy

Emulzní systémy jsou další variantou injektážních prostředků používaných při sanaci zdiva. Emulzní systém Aquabarier je nažloutlý krém, který se do zdiva zavádí pomocí metody beztlakové injektáže zdiva a účinně zamezuje průniku zemní vzlínající vlhkosti do zdiva.

Beztlaková injektáž zdiva je velice podobná tlakové injektáži zdiva. V případě té beztlakové se do zdiva pod určitým úhlem navrtají otvory. Do těchto otvorů se následně vpraví injektážní hmota. Jak už sám název napovídá, typickým znakem beztlakové injektáže je vpravení injektážního prostředku bez využití (nebo jen minimálního využití) tlaku. To jinými slovy znamená, že hmota je v takové konzistenci, aby mohla samovolně vtéct do pórů zdiva a vytvořit tak v těchto místech vodoodpudivou bariéru.

Cihelné zdivo je typické pro využití právě beztlakové injektáže díky své struktuře, která umožní emulznímu prostředku spolehlivě vyplnit „hluchá“ místa a dodat zdivu potřebné vlastnosti, aby bylo schopné udržet objekt v suchém stavu.

Oproti tomu tlaková injektáž zdiva je založena na vpravení injektážní hmoty pod tlakem. Tlak je vyvinut buď tlakovou pistolí nebo například čerpadlem. Použití tlakové injektáže je vhodné u zdiva, kde technicky či prakticky beztlaková injektáž nemůže plnit svou funkci a naopak tlaková je ideálním řešením. Díky tlaku se totiž injektážní prostředek dokáže dostat do míst, kam by samovolně nemohl nikdy zatéct.

Emulzní systémy Aquabarier

Emulzní krém Aquabarier funguje na silan-siloxanovém základu a jeho složení je vysoce koncentrované. Tento účinný emulzní krém dokáže ve zdivu vytvořit funkční horizontální izolaci, díky které je zaručeno, že kapilárně vzlínající vlhkost neprostoupí zdivem.

Emulzní krém Aquabarier je spolehlivý injektážní prostředek vytvářející vodoodpudivou vrstvu, ideální při použití menších objemů sanačních pracích, kdy není zapotřebí profesionálního vybavení. Lze ho aplikovat jak na kamenné tak i cihlové zdivo.

Emulzní krém Aquabarier 1:

Obsah účinné látky je 40 % s hustotou 0,84 g/cm3.

Emulzní krém Aquabarier 2:

Obsah účinné látky je 65 % s hustotou 0,98 g/cm3.

Emulzní krém Aquabarier 3:

Obsah účinné látky je 80 % s hustotou 0,90 g/cm3.

Certifikáty: Technický list

Dicosil

Hlavním úkolem chemické tlakové injektáže je odstranění příčin vzlínající vlhkosti ve zdivu vnitřní hydrofobizací stavebních hmot a tím zamezení průniku vlhkosti do zdiva. Chemická tlaková injektáž zdiva je metoda, která není limitována tloušťkou zdiva a lze ji použít na cihelné i smíšené zdivo. Prostřednictvím čerpadla se natlakuje do připravených vrtů osazenými injektory injektážní hmota, např. Dicosil. Pro vpravení této hmoty do zdiva lze použít i metodu beztlakové injektáže.

Ve zdivu se po napuštění vrtů injektážní kapalinou, například pomocí tlakové injektáže, vytvoří bariéra proti vzlínající vodě, která má hydrofobizační (vodoodpudivé) vlastnosti.

V případě, že používáme provedení infuzní clony – injektáž zdiva nad úrovní terénu, mluvíme o tzv. horizontální cloně. Jestliže však požadujeme provést například injektáž zdiva spodní stavby, které se nachází pod úrovní terénu, je nutné zkombinovat a provést i vertikální hydroizolaci, abychom zamezili průniku vlhkosti z boční strany přiléhajícího terénu.

Dicosil 100 – chemická injektáž

Dicosil 100 se používá pro sanaci vlhkého zdiva základů k dodatečnému vytvoření hydroizolace proti vzlínající vlhkosti. Tento materiál se ve zdivu rozptýlí, přeruší kapilární tok vody a vede tím k postupnému vysychání zdiva nacházejícího se nad ošetřovaným zdivem. Přípravek Dicosil 100 je již od výrobce připravený k použití, takže při aplikaci, například pomocí tlakové injektáže, jej není třeba nijak ředit.

Dicosil 110 – chemická injektáž

Chemická tlaková injektáž má opět za úkol zamezit absorpci vlhkosti do zdiva, která způsobuje problémy jako například solné výkvěty, plísně či vlhkostní mapy. Materiál Dicosil 110, který můžeme aplikovat pomocí tlakové injektáže, je nutné před použitím zředit vodou v přesně stanoveném poměru. Cca po 24 hodinách vykazuje vodoodpudivé vlastnosti se zachováním difúze vodních par.

Výše zmíněné injektážní prostředky dodržují přísná kriteria WTA 4-4-04/D „Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.“

Certifikáty: Prohlášení o shodě | Technické osvědčení

Dicosil - graf.

Ačkoli je naši hlavní činností sanace zdiva, injektáže zdiva, zednické a výkopové práce, poskytujeme také prodej sanačních materiálů a výrobků. Za mnoho let provádění sanačních prací jsme získali opravdu bohaté zkušenosti v oblasti sanace zdiva, a tudíž dobře víme, které sanační výrobky můžeme svým zákazníkům doporučit. Proto nabízíme prodej pouze ověřených sanačních výrobků, které spolehlivě splní svůj účel a neodradí svojí cenou.

Kvalitní sanační materiál a výrobky

Na trhu existuje řada sanačních materiálů a výrobků. Již mnohokrát jsme se přesvědčili, že není dobré se řídit pouze nejnižší cenou, ale je potřeba dbát i na kvalitu sanačních výrobků. Sanační výrobky, které prodáváme a distribuujeme, jsou námi odzkoušené, kvalitní a lze je pořídit za rozumnou cenu.

Produkty, které nabízíme, sami při realizaci našich zakázek používáme. Známe jejich vysokou účinnost a kvalitu. Můžeme tak garantovat spokojenost s výsledkem.

Jestliže tedy hledáte sanační materiál a výrobky, které splní vaše očekávání, doporučujeme Vám níže uvedené.

Jaké sanační produkty Vám nabízíme?

Baurex – N (1 l)

Baurex-N

Tekutá přísada Baurex–N vytváří prodyšnou a vysoce porézní omítku s velmi dobrou přilnavostí i na hladké povrchy (např. beton). Vlhkost ze zdiva je odváděna ve formě vodních par. Zdivu je umožněno dýchat, přičemž povrch omítky je suchý.

Technický list

Jádrová omítka Baurex – N (30 kg)

Jadrová omítka Baurex-N

Určena pro sanaci vlhkého zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí, jako podhoz (postřik) nebo jádrová omítka. Míchá se v určeném poměru s tekutou přísadou BAUREX-N. Je vhodným podkladem pro štukovou omítku Baurex. Pouze pro ruční zpracování. Aplikace: minimální tloušťka nad úrovní terénu 25 – 30 mm, pod úrovní terénu 45 – 50 mm (tloušťka omítky je včetně podhozu (postřiku) z této malty).

Technický list

Štuková omítka Baurex – N (30 kg)

Štuková omítka Baurex-N

Určena pro sanaci vlhkého zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí jako vrchní štuková omítka. Míchá se v určeném poměru s tekutou přísadou BAUREX-N. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku Baurex – N. Nelze na ni použít barvy a omítkoviny, které uzavírají póry (např. na bázi latexu, olejové barvy a přípravky obsahující vápno). Pouze pro ruční zpracování.

Technický list

Tepelně izolační sanační omítka Baurex Nanosan (7 kg)

Sanační omítka Baurex Nanosan

Patří mezi moderní a efektivní stavební hmoty, které jsou ideální pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Časem neztrácí tepelně izolační vlastnosti. Po aplikaci vytvoří kompaktní a jednotný celek s podkladovým materiálem bez tepelných mostů a své vlastnosti si dokáže udržet během celého životního cyklu.

Technický list

Hydrofobizér (1 l)

Hydrofobizér

Bezbarvá, tekutá nástřiková hmota pro hydrofobizaci stavebních materiálů. Používá se pod sanační omítku nad úrovní terénu. Zamezuje proniknutí solí a vlhkosti do sanačních vrstev vytvořením dočasné hydrofobizace podkladu. Než vyschne následná sanační omítka, vytvoří póry pro ukládání solí. Vhodná jako nátěr pro všechny druhy zdiva.

Technický list

Rozdělovač vody (25 kg)

Rozdělovač vody

Prášková nátěrová silikátová hmota složená z hydraulických pojiv, písků a zušlechťujících přísad s odolností proti síranům a alkáliím. Používá se pod sanační omítku pod úrovní terénu. Umožňuje zadržet bodový tlak vody (až do 5 barů) a rozložit ho na klasickou vzlínající vlhkost. Umožňuje následné vyzrání sanační omítky při zamezení vzniku solí a tím i vlhkosti ze sanovaného podkladu. Používá se jako nátěr pro všechny druhy zdiva.

Technický list

Stěrková izolace – Profidicht 1K Fix

Profidicht 1K Fix

Výrobek BORNIT- jednosložková, tixotropní asfaltová hydroizolační stěrka na bázi modifikované asfaltové emulze. Je pružný, vodonepropustný a překrývá trhlinky v podkladu. Použití: jako stěrka nanášená v silnější vrstvě k hydroizolaci staveb proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě, k hydroizolacím teras a balkonů (pod potěr), proti vzlínající vlhkosti a povrchové vodě, k lepení tepelně izolačních desek, jako ochrana proti hluku, teplu a chladnu na beton, omítku, zdivo a suché stavební desky. Trvalé, pružné a spolehlivé utěsnění ploch!

Technický list

Minerální stěrka Bornit (SB1, SB2, SB3)

Výrobek BORNIT sestává ze 3 jednotlivých produktů:

Minerální stěrka Bornit
 • BORNIT SB 1 – minerální hmota (prášková silikátová hydroizolační hmota)
  rychlovazná minerální hydroizolační hmota s vysokou odolností proti agresivní podzemní vodě a proti silnému vodnímu tlaku. Používá se ve směsi s výrobkem BORNIT – SB2 –reaktivní prášek a BORNIT® SB3 – reaktivní tekutina.
 • BORNIT SB 2 – reaktivní prášek
  vysoce reaktivní prášek s extrémně krátkou dobou tuhnutí. V průběhu několika sekund se pomocí tohoto prášku utěsňují místa průniku vody. K plošnému zamezení průniku tlakové vody se tento prášek používá ve směsi s výrobky BORNIT® – SB1 a BORNIT® – SB3.
 • BORNIT SB 3 – reaktivní tekutina
  vodou ředitelný reakční roztok k tzv. zkřemenění (vodní sklo pozn. překladatele). Účinná látka proniká hluboko do podkladu a reaguje tam na vodonerozpustná spojení. Tím se póry podkladů uzavřou a pokračující mineralizací se stávají pro prostup vody trvale těsné.

Technický list

Na vyžádání všem zájemcům rádi poskytneme aktuální cenové údaje. Na základě konkrétní domluvy s klientem jsme schopni zajistit závoz objednaného zboží vlastní dopravou.

Narážení nerezových plechů

Závažným problémem mnoha starších budov a domů je vlhké zdivo, které negativně působí na jejich stavební konstrukci a zdivo budovy značně porušuje. Ideálním řešením na vlhké zdivo je jeho sanace a hydroizolace. Sanace vlhkého zdiva zabezpečí, aby váš domov byl útulný, zdivo nebylo vlhké a netrpělo. Zajistíme odstranění vlhkosti zdiva ve vašem domě a bytě.

Typickými znaky vlhkého zdiva jsou:

 • vlhkostní mapy na zdivu
 • na vlhkém zdivu se objeví plíseň
 • solné výkvěty – sanytr
 • z vlhkého zdiva pramení nepříjemný zápach

Trápí Vás takovéto potíže a objevily se vám některé z výše uvedených znaků vlhkého zdiva na vašem zdivu? Nevíte, co s tím? Nabízí se řešení sanace zdiva a hydroizolace zdiva.

Sanace vlhkého zdiva je naše doména – odstranění vlhkosti zdiva

Neváhejte kontaktovat náš zkušený a profesionální tým, který má sanace zdiva v portfoliu svých služeb. Komplexní sanační práce nabízíme zákazníkům za dostupné ceny, včetně technického poradenství. Poradíme, jak se pomocí sanace vlhkého zdiva nadobro zbavit vlhkosti zdiva a zabezpečíme, aby sanace zdiva byla účinná a vlhké zdivo pro vás bylo minulostí.

Přestože sanace vlhkého zdiva patří ke složitějším stavebním disciplínám, naše firma Trumf, renovace a sanace, s.r.o. dokáže za pomoci řemeslného umu, kvalitně odvedených stavebních, zednických prací a využití speciálních metod s nežádoucí vlhkostí zdiva úspěšně zatočit. Každému ze zákazníků vypracujeme přímo „na míru“ ideální návrh řešení jeho problému a současně stanovíme cenovou kalkulaci, případně zpracujeme projektovou dokumentaci. Zatímco Vy se budete věnovat svým povinnostem, my se – od A do Zet – postaráme o sanaci zdiva a její hydroizolaci za Vás.

Provádíme sanace vlhkého zdiva a kompletní zednické práce především v Praze a nově i v dalších částech celé republiky.

Trumf, renovace a sanace, s.r.o. – izolace zdiva proti vlhkosti

Vlhké zdivo nevyřeší větrání ani intenzivnější topení. Naše firma Trumf, renovace a sanace, s.r.o. klientům doporučuje a nabízí trvalé vyřešení problémů spojených s vlhkým zdivem. Navrhneme a následně provedeme vhodná sanační opatření (izolace zdiva), která odstraní příčinu problému vlhkosti zdiva a neřeší pouze důsledky.

Výše zmíněné problémy řešíme například doplňujícími hydroizolacemi zdiva. K hydroizolačním metodám lze řadit injektáž zdiva, drenážní systémy, svislou hydroizolaci zdiva či konečné povrchové úpravy zdiva. V oblasti injektáží využíváme jak tlakové, tak i beztlakové injektáže. Zapomenout nelze ani na často používanou krémovou injektáž zdiva, která se díky své univerzálnosti těší velké oblibě. Ve chvíli, kdy je nutné provést sanaci zdiva, které se nachází pod úrovní terénu, používáme dodatečné hydroizolace. Zde uplatňujeme výhradně minerální stěrky, které mají schopnost zdivo znepřístupnit a zamezit tak průniku nežádoucí vlhkosti.

Známe recept, jak na vlhkost zdiva a odvlhčení zdiva! Využijte sanace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti zdiva od profesionálů.

Nejčastější příčiny vzlínající vlhkosti zdiva:

 • dlouhodobá neúdržba objektu či změna v jeho užívání (netopí se, nevětrá se,…)
 • hydrogeologické podmínky (porucha vodovodních instalací, navýšení terénu, …)
 • dodatečné, avšak nevhodné stavební úpravy, které napomůžou vlhkosti zdiva
 • zazdění průduchů, zanesení drenáží
 • izolace zdiva zcela chybí

V objektech, ve kterých dochází ke vzlínání vlhkosti zdiva a ve kterých by byla vhodná a potřebná sanace vlhkého zdiva, jsou pro lidský organismus škodlivé. Proto i pobyt v takovýchto místnostech není pro člověka ze zdravotního hlediska dobrý.

Sanace zdiva a odstranění vlhkosti zdiva od Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Sanace zdiva proti vlhkosti od Trumf, renovace a sanace s.r.o. Zbavte se jednou provždy vlhkosti ve zdivu ve vašem domě a bytě i všech průvodních jevů, včetně nepříjemného zápachu, nevzhledných plísní či teplotních a energetických ztrát. Jsme tu pro Vás – pro více informací o možnostech odstranění vlhkosti zdiva a sanace zdiva nás neváhejte kdykoliv online nebo telefonicky kontaktovat. Víme, jak na vlhké zdivo!

Elektrikářské práce mohou zahrnovat instalaci elektrických rozvodů, opravu elektrických zařízení, nastavení a kontrolu elektrických zabezpečovacích systémů, instalaci a údržbu osvětlení a mnoho dalšího. Elektrikáři také mohou pracovat na projektech, jako je například instalace solárních panelů nebo výstavba elektrických sítí pro nové budovy.

Elektrikářské práce jsou práce, které se zabývají instalací, opravou a údržbou elektrických zařízení a sítí. Elektrikáři jsou odborníci, kteří se zabývají těmito pracemi a jsou kvalifikovaní pro práci s elektřinou.

Pro vykonávání elektrikářských prací je nutné mít odpovídající vzdělání a certifikaci. V některých zemích je také nutné mít licenci pro výkon elektrikářských prací. Elektrikáři by měli také dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy při práci s elektřinou, aby minimalizovali riziko úrazu nebo požáru.

Instalatérské práce se obecně týkají instalace, opravy a údržby vodovodních a kanalizačních systémů, vytápění a klimatizace budov a také elektroinstalací. Práce instalatérů mohou zahrnovat například instalaci vodovodních a kanalizačních trubek, montáž kotlů na topení a klimatizačních jednotek, instalaci elektrických zásuvek a vypínačů nebo opravu poruch v těchto systémech.

Topenářské práce se zaměřují na instalaci, opravy a údržbu topných zařízení, jako jsou kotle na plyn, elektřinu nebo tuhá paliva, radiátory a další topné systémy. Práce topenářů mohou zahrnovat instalaci nových topných zařízení, opravy poruch topných systémů nebo údržbu a kontrolu topných zařízení, aby fungovala správně a bezpečně.

Stavební činnosti

Naše firma Trumf, renovace a sanace, s.r.o. nabízí již řadu let odborné a profesionální řešení problémů souvisejících s odvlhčením nemovitostí a objektů. Abychom mohli našim zákazníkům zabezpečit komplexnost, organizační jednoduchost a zároveň i spokojenost, rozšířili jsme naše portfolio služeb o další stavební činnosti a zednické práce.

Stavební práce od Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Stavební práce, které provádíme, jdou ruku v ruce s pracemi sanačními. Není tedy překvapením, že mezi stěžejní stavební práce od Trumf, renovace a sanace, s.r.o. řadíme zejména zednické práce, výkopové práce či služby elektrikáře, topenáře či instalatéra. Díky tomu, že jsme schopni vedle čistě sanačních prací realizovat i další stavební práce, je zakázka hotová rychleji, efektivněji a cenově výhodněji.

Naše stavební práce jsou založené na vstřícném a individuálním jednání s našimi klienty, garantujeme spolehlivé dodržování termínů a kvalitně odvádíme každou zakázku jakéhokoliv rozsahu.

Nabízíme široké portfolio našich služeb

 • zednické práce – precizně odvedeme zednické práce (omítnutí, štukování, …) a garantujeme spokojenost s výsledkem
 • Instalatérské a topenářské práce – provádíme montáže rozvodů topení pro byty, rodinné a bytové domy včetně všech souvisejících prací…
 • Rekonstrukce bytů a jejich částí – zařídíme kvalitní zednické práce, které pokryjí rekonstrukci vašeho bytu, instalatéra či plynaře.
 • obklady a dlažby – rychle a pečlivě obložíme stěny a položíme dlažby – jak vnitřní tak venkovní
 • Vyklízení sklepů – spolehlivé vyklízení bytů a sklepů.
 • služby zkušených instalatérů, elektrikářů a topenářů
 • zemní a výkopové práce – sanace sklepních prostor z vnější strany se neobejde bez zemních a výkopových prací
 • demoliční práce a odvoz suti – co zbouráme, také zlikvidujeme

Mezi další odborné činnosti patří:

 • odborné průzkumy kanalizací pomocí kamerových systémů včetně oprav zjištěných problémů
 • zjištění vlhkosti a množství soli ve zdivu pomocí laboratorní analýzy vzorků
 • odborné vypracování projektů

Provádíme stavební práce s důrazem na kvalitně odvedenou práci a to vždy ke spokojenosti zákazníka. Dáte-li nám důvěru, staneme se vaší pravou rukou v oblasti kompletních stavebních či zednických prací. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat…

Hydroizolace je proces, při kterém se podlaha nebo jiná plocha chrání před vlhkostí. Hydroizolace se často používá v interiérech, kde je nutné zabránit pronikání vlhkosti z podlahy do zdiva nebo zamezit tvorbě plísní. Je také používána k ochraně venkovních ploch před deštěm a vodou.

Hydroizolace podlah se může provádět různými způsoby, v závislosti na místě a účelu. Nejčastěji se používají následující metody:

1. Povrchová hydroizolace: Tento typ hydroizolace se aplikuje na povrch podlahy jako nátěr nebo plátěná fólie. Je vhodný pro menší plochy a pro ochranu před mírnou vlhkostí.

2. V případě, že je podlaha vystavena většímu množství vlhkosti, je vhodné použít izolační materiál, který se aplikuje pod povrchovou vrstvu podlahy. Tento typ hydroizolace se nazývá základní hydroizolace.

3. Injektáž: Tento způsob se používá pro ochranu proti vlhkosti, která proniká do zdiva nebo do podzemních prostor. Injektáž se provádí pomocí speciálního zařízení, které vpravuje do zdiva nebo podzemí hydroizolační materiál.

4.Potěrová hydroizolace: Tento způsob se používá pro ochranu podlahy proti vlhkosti z horní strany. Potěrová hydroizolace se aplikuje na povrch podlahy jako nátěr nebo jako potěr z hydroizolačního betonu.

Hydroizolace podlah je důležitá pro zachování pevnosti a stability podlahy a pro ochranu před vlhkostí, která by mohla způsobit plísně a poškození zdiva. Je důležité použít správný typ hydro

Každé realizaci sanačních nebo stavebních prací musí předcházet návrh řešení, který detailně popisuje, jaký problém se řeší a v jakých krocích se bude postupovat. Návrh řešení standardně vzniká po provedení prohlídky a diagnostiky objektu, která může být doplněna například i o měření vlhkosti zdiva, odběr vzorků zdiva za účelem zjištění obsahu solí apod. Na základě návrhu řešení lze následně uzavřít smlouvu o dílo a naplánovat realizaci. Pouštět se do provádění jakýchkoli prací bez písemného podkladu, který splňuje výše uvedené parametry, je nevhodné jak pro zákazníka tak i pro realizační firmu.

Spolupracujeme projektanty, kteří v případě potřeby navrhnou řešení i ve formě projektové dokumentace. Jedná se zpravidla o veřejné zakázky či zakázky většího rozsahu, kterých se účastní stavební úřad apod.

Vyřízení nutných povolení (stavební, záborové, výkopové apod) je součástí každého návrhu, kde je to vyžadováno třetími stranami.

Kamerový průzkum kanalizace je technika pro vyšetření stavu a stavby kanalizačního potrubí pomocí speciální kamery. Tato kamera je navržena tak, aby mohla být zavedena do potrubí a poskytnout obraz vnitřního stavu potrubí na monitoru. Kamerový průzkum je velmi účinná metoda pro detekci poruch, zácp a jiných problémů v kanalizaci, a je obzvláště užitečná pro diagnostiku problémů, které by jinak byly těžko přístupné nebo by vyžadovaly rozsáhlé a nákladné stavební práce k jejich odstranění.

Při kamerovém průzkumu se kamera zavádí do kanalizační trubky pomocí speciálního vodiče nebo hadice, která je navinuta na kolo nebo váleček. Kamera je vybavena světlem a mikrofonem, které umožňují poskytnout obraz a zvuk vnitřku trubek. Obraz je zobrazován na monitoru a může být také nahrán na video nebo pořízen snímek pro další analýzu.

Kamerový průzkum kanalizace je neinvazivní metoda, která nevyžaduje rozsáhlé stavební práce nebo bourání. Je to rychlý a efektivní způsob, jak zjistit stav kanalizačního potrubí a případné problémy. Za použití speciálního vybavení lze rovněž určit přesnou polohu konkrétního místa, kde se například nachází nějaký defekt. To je velmi užitečné pro plánování oprav a údržby kanalizace.