Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Vlhkost ve sklepě - odstranění

Matěchova 1, Praha 4

Původní sklepní prostory byly využívány částečně jako dílna a částečně jako úložné prostory pro vybavení majitelů domu. Návrhu sanace předcházel stavebně technický průzkum, kdy byla měřena vlhkost ve sklepě. Měření vlhkosti prokázalo vysoké hodnoty vlhkosti ve zdivu i na jeho povrchu vlivem kondenzace relativní vlhkosti ve sklepě. Dále byla provedena kamerová prohlídka ležaté kanalizace a dešťových svodů. I zde byla identifikována příčina celkového stavu sklepních prostor. Podlahy byly původně betonové, zdivo omítnuté vápenocementovými omítkami. Vlhkost ve sklepě jsme byli kvůli omezeným finančním prostředkům majitelů nuceni řešit pouze vnitřními opatřeními.

Komplexní rekonstrukce a stavební práce by sestávaly i ze sanačních a hydroizolačních opatření realizovaných na vnější straně zdiva. Dodatečná izolace, například ve formě svislé hydroizolace, by zde po odkopání terénu určitě našla své uplatnění.

Byly navrženy chemické injektáže zdiva, nová skladba podlahy a sanační omítky v části sklepa, dále rekonstrukce ležaté kanalizace a svislých rozvodů odpadu a vody a obnovení toalety a výlevky pro úklid domu.

Realizace odstranění vlhkosti ve sklepě

Nejprve jsme provedli veškeré bourací a přípravné práce. Byly osekány všechny omítky, kvůli nové skladbě podlah a zvýšení světlé výšky jednotlivých místností jsme původní podlahy vybourali. Zde nastal první problém. Zdivo nemělo téměř žádné základy, proto jsme museli veškeré zdivo podezdít, aby bylo možné odkopat podlahy a jejich podloží. Následně byla položena nová ležatá kanalizace včetně navazujících stoupaček. Nová skladba podlah je tvořena podkladní vrstvou štěrku, kladecí vrstvou štěrkodrti a betonovou zámkovou dlažbou. Část zdiva byla opatřena sanačními omítkami, část byla ponechána v obnaženém stavu. V části sklepa, která je využívána jako dílna, jsme obnovili místnost s WC a dále výlevku pro uklízečku.

Již půl roku po provedení stavebních a sanačních prací byla výrazně snížena vlhkost ve sklepě, který je nyní možné plnohodnotně využívat. Vedle popsaných sanačních opatření je ovšem nutné v sanovaných prostorách dodržovat základní pravidla užívání, je nutné především zajistit dostatečnou výměnu vzduchu větráním. Tím bude zabezpečeno, že zatuchlý a vlhký vzduch nezačne kondenzovat, vytvářet tak příhodné prostředí pro plísně a zdivu škodit.

Izolace spodní stavby

Biskupcova, Praha 3

V první polovině letošního roku jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce sklepních prostor činžovního domu. V první fázi jsme provedli nezbytná opatření z vnitřní strany, abychom následně mohli přistoupit k realizaci samotné izolace spodní stavby z vnější strany domu.

Obhlídka terénu a přípravná fáze

Obvodové zdivo domu z větší části lemuje veřejná komunikace, proto bylo nutné nejdříve vyřídit potřebná povolení. Izolace spodní stavby je vždy velice náročná na přípravu a i samotné provedení je velmi zdlouhavé, především z důvodu nutných technologických přestávek mezi jednotlivými etapami prací. Situaci ještě komplikoval fakt, že chodník byl ve velmi špatném stavu a dlážděn hned několika druhy žulových dlažeb, přičemž dotčená veřejná prostranství musí vždy být uvedená do původního stavu. Po rozebrání mozaiky a jejího roztřídění jsme mohli přistoupit k hloubeným vykopávkám.

Realizace izolace krok za krokem

Základová spára se nacházela v hloubce tři metry pod úrovní terénu. Podloží bylo naštěstí poměrně soudržné, nicméně i přes to bylo nutné při provádění izolace spodní stavby použít pažení kvůli bezpečnosti pracovníků. Po odkopání základů domu je nutné zdivo vyčistit od zbytků staré maltoviny a zeminy. V tomto případě byl základ tvořen cihelným zdivem, které je většinou poměrně pravidelné. Po očištění zdiva jsme mohli přistoupit k jeho srovnání speciální maltovou směsí. Po vyrovnání a základu a vyschnutí nanášených materiálů je možné aplikovat bitumenovou hydroizolační stěrku s armovací síťkou pro zvýšení pevnosti. Materiál je nanášen ve dvou vrstvách a na povrchu zdiva vytvoří nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání vlhkosti z přilehlého terénu. Výhoda této metody izolace stavby spočívá v jednoduchosti aplikace oproti starší variantě tavení asfaltových pásů. Poslední vrstvy tvoří polystyrén vhodný pod úroveň terénu a nopová fólie jako mechanická ochrana celého systému ukončená lištou těsně pod úrovní terénu, aby nebyla vidět.

Finalizace prací

Po provedení všech zmíněných kroků jsme začali se zásypem výkopu tříděnou zeminou a postupným hutněním po 30 cm, abychom vyloučili sesedání zeminy. Chodník bylo nutné vydláždit v celé šíři do původní podoby. Izolace spodní stavby zajistí, že zdivo sklepů, kde byly provedeny chemické injektáže zdiva, během následujích dvou let zcela vyschne a prostory budou opět připraveny pro plnohodnotné využívání.

Sanace vlhkého zdiva svépomocí

V poslední době se občas setkáváme s trendem, který propagují především amatérští kutilové s vidinou rychlého zisku bez rizika. Chemické injektáže jsou velice sofistikované a náročné na techniku provedení a je téměř vyloučené, že je zvládne kdokoli bez předchozích zkušeností a znalostí. Firmy, které propagují chemické injektáže zdiva svépomocí, velmi chytře převádějí odpovědnost za výsledek sanace zdiva svépomocí na samotného zákazníka, který není schopen injektáž zdiva provést se stoprocentním výsledkem. Dalším úskalím je samotný injektážní materiál. V dnešní době, kdy jsou injektáže zdiva na vzestupu, se na trhu objevuje spousta pochybných prodejců různých materiálů, často údajně vyvinutých jimi samotnými. Většinou se jedná pouze o podprůměrné materiály dostupné v hobby marketech, opatřené logem daného prodejce. Profesionální firmy používají ověřené, certifikované a kvalitní sanační materiály od spolehlivých a známých výrobců.

Závěrem lze dodat pouze to, že pokud by nabízená služba injektáže svépomocí byla skutečně natolik účinná, neprodávala by se pod cenou a byla by propagována jako plnohodnotná služba s plnohodnotnou zárukou od zhotovitele. Dále je nutné vzít v potaz, že odstraněním příčiny vlhnutí zdiva (injektáž), nedojde k odstranění důsledku – vlhkostní mapy, sanytr apod. Jsou tedy téměř vždy nutná následná opatření vedoucí k celkové sanaci vlhkého zdiva.

Reportáž – odvlhčení domu svépomocí

Injektáž zdiva svépomocí

Jedním příkladem za všechny by mohl být náš zákazník, který se pokusil o provedení sanace vlhkého zdiva svépomocí. S vidinou úspory nákladů se rozhodl provést chemickou injektáž zdiva svépomocí. A narazil. Nejen že se nedostavil očekávaný výsledek vynaloženého úsilí, celkový stav zdiva se ještě zhoršil. Důvodem bylo amatérské provedení injektáže zdiva svépomocí, konkrétně provrtání zdiva v celém průřezu. Tím došlo k zajištění transportu vlhkosti z přilehlého terénu. Celkový stav zdiva se po provedení začal zhoršovat. Prodejce materiálu se od celé věci distancoval s tím, že k pochybení došlo na straně zhotovitele – zákazníka. Ten se nakonec rozhodl kontaktovat naši společnost s požadavkem na vypracování odborného posouzení příčin vlhkosti a jejich řešení. Výsledkem byl návrh na soubor opatření, jejichž součástí byly i injektáže zdiva, nicméně nyní již na odborné úrovni.

Máte zájem o řešení problému s vlhkostí ve vašem domě… neváhejte nás kontaktovat. Víme, jak na to!

Napište nám

Tlaková injektáž zdiva

Přemyslovská, Praha 3

V rozsáhlých sklepních prostorech činžovního domu na Žižkové byla provedena nákladná rekonstrukce. Byly zhotoveny nové omítky a betonové podlahy. Práce prováděla běžná stavební firma bez zkušeností se sanačními postupy a metodami. Výsledkem bylo pronikání vlhkosti ze zdiva do nových omítek, tvorba vlhkostních map a následně i plísní.

Při odborném pohledu na rekonstrukci našim technikem bylo stanoveno hned několik příčin vedoucích k tomuto stavu, které budeme postupně řešit a odstraňovat. Jednalo se především o vzlínání vlhkosti z podzákladí domu. To nebylo dostatečně dobře odizolováno, chyběla kvalitní hydroizolační vrstva, která by případnou vlhkost zachytila a nedovolila by destrukci vnitřních struktur zdiva a následný průnik až do omítek. Tuto záležitost naštěstí účinně řeší tlaková injektáž zdiva.

Poměrně nevhodným řešením bylo zalití podlah betonovým potěrem. Pod vrstvou betonu se totiž vlhkost hromadí a vzlíná do navazujících svislých konstrukcí. Tlaková injektáž zdiva sice vytvoří bariéru proti této vzlínající vlhkosti, ale chemická clona je neúměrně zatěžována a snižuje se její životnost. Betonové podlahy jsme tedy odstranili zcela nebo jen částečně podél obvodových zdí a nahradili je betonovou dlažbou usazenou do silné vrstvy štěrku. Toto řešení zajistí bezproblémové odvětrání zemní vlhkosti do prostoru, odkud je možné ji odstranit větráním. Tlaková injektáž zdiva se provedla na veškerém zdivu – vnitřním i obvodovém. Původní použité omítky byly obyčejné vápenocementové nikoli sanační. Bylo proto nutné jejich odstranění, aby po vyschnutí zdiva bylo možné aplikovat sanační omítku, která odolá náporu stavebních solí obsažených ve zdivu.

Provedením injektáže zdiva práce nekončí

Technologických přešlapů a nešvarů bylo bohužel při původní realizaci vícero. Dále je například zdivo dotováno vlhkostí z přilehlého terénu, což budeme řešit v následujícím roce provedením svislé hydroizolace zdiva. Sanace zdiva pomocí tlakové injektáže zdiva byla tedy pouze prvním krokem v sérii sanačních opatření. Další kroky budeme provádět v následujících letech.

Oprava omítky

Staropramenná, Praha 3

Na podzim letošního roku jsme se domluvili s naším dlouhodobým zákazníkem, na jehož fasádě byla nutná částečná oprava staré a poškozené omítky. Ačkoli se jednalo o zakázku velmi malého rozsahu, chtěli jsme si po delší době vyzkoušet skutečnou řemeslnou práci a zároveň vyhovět dobrému klientovi.

Omítka vykazovala jasné známky poškození vlivem působení povětrnostních podmínek. Na první pohled bylo vidět, že i vlhkost se nemalou částí podílela na současném stavu, kdy zpuchřelá a mnohdy rozdrolená omítka pomalu ale jistě sama opadávala.

Sanační omítka byla jasnou volbou

Původní fasáda byla totiž tvořena bosážemi, které je vždy velmi náročně vymodelovat. Oprava omítky v tomto případě spočívala v odstranění původních omítek až do výšky 2 metrů, očištění zdiva a nanesení nové vrstvy sanační omítky. Ta byla jasnou volbou. Pokud se po mnoha letech přistoupí k revitalizaci pláště domu, není výhodné vždy za každou cenu šetřit. Naopak by se měla tato příležitost využít k aplikování kvalitní omítky, která má vodoodpudivé vlastnosti a zabezpečí, že provedené práce nebude potřeba v nejbližších letech opakovat. Zkrátka postupovat tak, aby vynaložené úsilí nemělo pouze krátkodobé výsledky, ale omítka byla jako nová co možná nejdéle.

Nejvíce času zabrala samotná modelace jednotlivých bosáží. Bylo nutné vymodelovat přesně kopie původních prvků, aby nebyl patrný přechod mezi starou a opravenou částí fasády. Původním záměrem majitele domu byla pouze oprava omítky v nejhorších částech, nicméně v průběhu prací jsme se domluvili alespoň na omytí fasády tlakovou vodou a vyčištění od prachu a nečistot. Oprava staré omítky byla ukončena jemnou štukovou omítkou a silikátovou fasádní barvou. Bohužel nový nátěr je pouze na spodní části fasády, kde proběhla oprava poškozené omítky, nicméně i tak je výsledek velice dobrý.

Možnosti budoucí revitalizace

Z přiložených fotografií je vidět, že i omítka ve vyšších patrech není bezvadná, nicméně v porovnání s původním stavem spodních částí fasády, je v mnohem lepší kondici. Omytí fasády tlakovou vodou udělalo taktéž své. Prostor pro vylepšení a revitalizaci omítky zde jistě je a s přibývajícími roky bez údržby, kdy bude zdivo vystavené slunci, větru a dešti, bude tato potřeba více a více aktuální. Rádi se tak na místo vrátíme a omítce dáme nový život!

Stavba plotu

Švédská, Praha 5

Jednou z posledních akcí letošního roku byla stavba plotu a dále stavba nového vnějšího schodiště z žulových bloků. Nejprve bylo nutné snížit úroveň terénu, který byl historicky spádovám směrem k domu. Původní podezdívka byla tvořena kamennými bloky, které byly ovšem rozpadlé a nesoudržné především z důvodu degradovaného pojiva mezi jednotlivými kameny. Pro nedostatek původního kamene jsme byli nuceni najít vhodnou náhradu. Nakonec bylo rozhodnuto, že stavba plotu bude z rohovce z nedalekého Neveklova. Nejprve bylo nutné vybetonovat dostatečný základ z železobetonu. Následně jsme mohli začít se stavbou kamenné podezdívky. Vzhledem k tomu, že dodaný materiál obsahoval kamínky velikosti drobného štěrku až po bloky 50 kg, bylo poměrně náročné vybrat vhodné kameny, které se k sobě hodily. Nicméně stavba plotu se po týdnu podařila a zbývalo pouze ukončit podezdívku betonovým límcem a zděnými sloupky z pálených cihel. Nyní už zbývá pouze namontovat kovová plotová pole. Vzhledem k tomu, že pozemek před domem je v soukromém vlastnictví, bylo možné vybudovat i stání na popelnice, které by jinam musely být v domě. Prostor mezi chodníkem a vstupem do domu byl v minulosti tvořen betonovou plochou a betonovými schody. Majitelé se rozhodli pro elegantní řešení – schodiště z žulových bloků včetně podesty před vchodem z žulových desek a spodní část z žulové mozaiky. Výsledek perfektně zapadá do okolní historické zástavby a rovněž působí velmi moderním dojmem. Stavba plotu byla ukončena těsně před koncem roku a díky nadstandardně vysokým teplotám se vše stihlo.

Drenáž základů domu

Přemyslovská, Praha 3

V létě letošního roku jsme se pustili do sanace a izolace obvodového zdiva činžovního domu na Žižkově. Byty v přízemí trpěly vzlínající vlhkostí z podzákladí objektu. Na zdivu se tvořily vlhkostní mapy a plísně. Bylo nutné zajistit odvlhčení a následné vysušení zdiva, protože pobyt v postižených místnostech již začínal ztrácet svůj komfort. Protože samotné vnitřní struktury zdiva vykazují větší míru poškození, není možné takto vlhkostí napadené zdivo uvést do původního stavu pouhým topením a působením tepla z jeho vnitřní strany. Je zapotřebí razantnější, trvanlivý a účinnější postup – sanace zdiva.

Postup sanačních prací

Nejvhodnější metodu sanace vlhkého zdiva jsme stanovili provedení svislé hydroizolace zdiva a drenáž základů domu. Po odkopání zdiva a provedení systému svislé hydroizolace za pomoci bitumenové stěrky jsme rozebrali potrubí dešťové kanalizace pod úrovní terénu. Litinové potrubí bylo značně zanesené a poškozené. Vzhledem k tomu, že drenáž kolem domu musí být napojena na kanalizaci či sběrnou jímku, je nutné zajistit průchodnost potrubí, aby nedocházelo k hromadění vody v patě základového zdiva. Dešťovou kanalizaci jsme proto odkopali až k hlavnímu řadu a zatrubnili pevnostním plastovým potrubím.

Skladba drenáže domu

Drenáž základů domu se skládá z betonového podkladu, který slouží k odvádění nahromaděné vody do kanalizace, která neodteče potrubím, dále je nutné použít štěrkový drén s geotextilií pro vytvoření propustné vrstvy. Geotextilie se používá pro oddělení štěrku od zeminy, která by drenáž domu postupně zanášela. Součástí štěrkového drénu je i pevnostní drenážní potrubí napojené na kanalizaci a opatřené zpětnou klapkou, aby nedocházelo k zaplavování systému při přívalových deštích. Drenáž základů domu je vhodné opatřit rovněž kontrolními šachtami pro možnost propláchnutí systému v případě zanesení usazeninami.

Vysoušení zdiva

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

Počátky psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích sahají až do roku 1891. Stáří jednotlivých pavilonů v celém komplexu je tedy v průměru vyšší než 100 let. Během 20. století samozřejmě probíhaly různé rekonstrukce, ovšem bez řešení hydroizolace. Budovy a domy jsou tedy v odpovídajícím stavu, přičemž i naše společnost se podílí na postupné sanaci a vysoušení zdiva v domech a pavilonech.

Výchozí stav a výsledky průzkumu

V budovách se dlouhodobě vyskytovaly nežádoucí projevy vlhkosti – vlhkostní mapy, sanytr a plísně. Vzhledem k tomu, že jednotlivé domy a pavilony jsou určeny i k bydlení a dennímu užívání pacienty, byl důraz na vysoušení zdiva s maximálním výsledkem. Hloubkové měření vlhkosti zdiva mikrovlnnou technologií prokázalo velmi vysokou vlhkost v rozmezí od 10 – 18 % a odběr vzorků zdiva potvrdil přítomnost nežádoucích stavebních solí.

Vysoušení zdiva – realizace

Technologie a provedení Vysoušení zdiva byla rozdělena na dvě etapy. V první fázi byly odstraněny poškozené a degradující omítky a provedena tlaková krémová injektáž zdiva. V úrovni vnitřních podlah jsme z vnější strany provedli linii vrtů, které jsme následně naplnili injektážním krémem k vytvoření bariéry proti kapilární vzlínající vlhkosti. Během dvou týdnů od provedení již dojde k přerušení kapilárního toku a tím i následnému vysoušení zdiva. Jakmile se vlhkost sníží na požadovanou úroveň, bude možné provedení nových omítek. Jedná se o velmi hodnotné a kvalitní provedení vysoušení vlhkého zdiva s dlouhodobým účinkem.

Sanace mokrého zdiva

Biskupcova, Praha 3

Sanační práce našly své uplatnění při sanaci mokrého zdiva sklepních prostor. Sklepní prostory v činžovním domě byly v původním stavu s dřevěnými kójemi, betonovými podlahami a vápennými omítkami na zdivu. Dřevo bylo zasaženo plísněmi a houbami, betonové podlahy se rozpadaly a omítky byly na mnoha místech degradované. Majitelé domu požadovali provedení izolace a sanace mokrého zdiva tak, aby bylo možné sklepy opět využívat pro uskladnění.

Postup provedení izolace a sanace mokrého zdiva

V první fázi bylo nutné odstranit původní dřevěné sklepní kóje a celé sklepy o rozloze 115 m2 kompletně vyklidit a vyčistit. Následně jsme odstranili veškeré omítky v celé ploše zdiva, proškrábali spáry a zdivo ručně dočistili. Betonové podlahy jsme vybourali, odtěžili vlhké podloží a na štěrkový drén jsme položili prodyšnou betonovou dlažbu. Mokré zdi jsme v úrovni vnitřních podlah nainjektovali. Tím jsme dokončili první fázi sanace mokrého zdiva.

V další fázi procesu rekultivace pomocí sanace zdiva bude následovat provedení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu, které provedeme v následujících měsících. Cihlové zdivo sklepů zůstane bez jakýchkoli povrchových úprav, aby bylo zajištěno maximální možné vysychání mokrých zdí. Po provedení svislé hydroizolace budou osazeny sklepní kóje z drátěného programu. Výsledek izolace a sanace mokrého zdiva bude patrný nejdříve rok po provedení, kdy vlhké zdi částečně vyschnou.

Oprava fasády historického domu

Sezimova, Praha 4

Historická fasáda v Sezimově ulici byla v původním stavu. Balkony dlouhodobě poškozovala dešťová voda, která kvůli chybějící hydroizolaci pronikala do zdiva. Klempířské prvky již neplnily svoji ochrannou funkci. Oplechování fasády bylo na mnoha místech zkorodované. Samotné omítky nevykazovaly žádné výraznější poškození, avšak již během montáže lešení vyšlo najevo, že stav omítek je v mnohem horším stavu. Oproti původnímu předpokladu, že bude odstraněno přibližně 5 procent omítek, jsme nakonec byli nuceni odsekat téměř polovinu celé výměry fasády. Díky tomu se změnil i technologický postup prací. Během rekonstrukce a opravy fasády domu jsme nejprve omyli povrch tlakovou vodou, následně byly šetrně odstraněny nesoudržné a odfouklé omítky. Rovněž jsme v celém rozsahu demontovali klempířské prvky. Cihlové zdivo bylo nutné vyčistit a proškrábat spáry, abychom se zbavili staré malty ve spárách. Po aplikaci hloubkové penetrace na očitěné zdivo jsme nanášeli v tenkých vrstvách speciální jádrovou omítku, která vyhovuje požadavkům Památkového ústavu, který na celou opravu fasády dohlížel. Bylo nutné zpět vytvarovat poškozené bosáže, jednotlivé plastiky a ostatní zdobné prvky fasády. Celou plochu fasády jsme nakonec sjednotili vápenným štukem a natřeli fasádní barvou. Vnitřní strany balkonů jsme opatřili sanačními omítkami s protisolným nátěrem, pochozí plochy byly navíc opatřeny hydroizolací a byl obnoven odtok dešťové vody. Současný vzhled po opravě fasády historického domu je nesrovnatelný s původním stavem.