Profesionální stavební firma s WTA autorizací pro oblast sanace zděných staveb

Zabýváme se již mnoho let všemi problémy souvisejícími s vlhkostí zdiva. Naši specializací jsou injektáže zdiva a sanační práce. Hledáte-li možnost, jak se spolehlivě zbavit vlhkosti ohrožující vaši nemovitost, pak nás neváhejte kontaktovat.

Poslat nezávaznou poptávku Naše reference Služby

Emulzní systémy

Emulzní systémy jsou další variantou injektážních prostředků používaných při sanaci zdiva. Emulzní systém Aquabarier je nažloutlý krém, který se do zdiva zavádí pomocí metody beztlakové injektáže zdiva a účinně zamezuje průniku zemní vzlínající vlhkosti do zdiva.

Beztlaková injektáž zdiva je velice podobná tlakové injektáži zdiva. V případě té beztlakové se do zdiva pod určitým úhlem navrtají otvory. Do těchto otvorů se následně vpraví injektážní hmota. Jak už sám název napovídá, typickým znakem beztlakové injektáže je vpravení injektážního prostředku bez využití (nebo jen minimálního využití) tlaku. To jinými slovy znamená, že hmota je v takové konzistenci, aby mohla samovolně vtéct do pórů zdiva a vytvořit tak v těchto místech vodoodpudivou bariéru.

Cihelné zdivo je typické pro využití právě beztlakové injektáže díky své struktuře, která umožní emulznímu prostředku spolehlivě vyplnit „hluchá“ místa a dodat zdivu potřebné vlastnosti, aby bylo schopné udržet objekt v suchém stavu.

Oproti tomu tlaková injektáž zdiva je založena na vpravení injektážní hmoty pod tlakem. Tlak je vyvinut buď tlakovou pistolí nebo například čerpadlem. Použití tlakové injektáže je vhodné u zdiva, kde technicky či prakticky beztlaková injektáž nemůže plnit svou funkci a naopak tlaková je ideálním řešením. Díky tlaku se totiž injektážní prostředek dokáže dostat do míst, kam by samovolně nemohl nikdy zatéct.

Emulzní systémy Aquabarier

Emulzní krém Aquabarier funguje na silan-siloxanovém základu a jeho složení je vysoce koncentrované. Tento účinný emulzní krém dokáže ve zdivu vytvořit funkční horizontální izolaci, díky které je zaručeno, že kapilárně vzlínající vlhkost neprostoupí zdivem.

Emulzní krém Aquabarier je spolehlivý injektážní prostředek vytvářející vodoodpudivou vrstvu, ideální při použití menších objemů sanačních pracích, kdy není zapotřebí profesionálního vybavení. Lze ho aplikovat jak na kamenné tak i cihlové zdivo.

Emulzní krém Aquabarier 1:

Obsah účinné látky je 40 % s hustotou 0,84 g/cm3.

Emulzní krém Aquabarier 2:

Obsah účinné látky je 65 % s hustotou 0,98 g/cm3.

Emulzní krém Aquabarier 3:

Obsah účinné látky je 80 % s hustotou 0,90 g/cm3.

Certifikáty: Technický list

Dicosil

Hlavním úkolem chemické tlakové injektáže je odstranění příčin vzlínající vlhkosti ve zdivu vnitřní hydrofobizací stavebních hmot a tím zamezení průniku vlhkosti do zdiva. Chemická tlaková injektáž zdiva je metoda, která není limitována tloušťkou zdiva a lze ji použít na cihelné i smíšené zdivo. Prostřednictvím čerpadla se natlakuje do připravených vrtů osazenými injektory injektážní hmota, např. Dicosil. Pro vpravení této hmoty do zdiva lze použít i metodu beztlakové injektáže.

Ve zdivu se po napuštění vrtů injektážní kapalinou, například pomocí tlakové injektáže, vytvoří bariéra proti vzlínající vodě, která má hydrofobizační (vodoodpudivé) vlastnosti.

V případě, že používáme provedení infuzní clony – injektáž zdiva nad úrovní terénu, mluvíme o tzv. horizontální cloně. Jestliže však požadujeme provést například injektáž zdiva spodní stavby, které se nachází pod úrovní terénu, je nutné zkombinovat a provést i vertikální hydroizolaci, abychom zamezili průniku vlhkosti z boční strany přiléhajícího terénu.

Dicosil 100 – chemická injektáž

Dicosil 100 se používá pro sanaci vlhkého zdiva základů k dodatečnému vytvoření hydroizolace proti vzlínající vlhkosti. Tento materiál se ve zdivu rozptýlí, přeruší kapilární tok vody a vede tím k postupnému vysychání zdiva nacházejícího se nad ošetřovaným zdivem. Přípravek Dicosil 100 je již od výrobce připravený k použití, takže při aplikaci, například pomocí tlakové injektáže, jej není třeba nijak ředit.

Dicosil 110 – chemická injektáž

Chemická tlaková injektáž má opět za úkol zamezit absorpci vlhkosti do zdiva, která způsobuje problémy jako například solné výkvěty, plísně či vlhkostní mapy. Materiál Dicosil 110, který můžeme aplikovat pomocí tlakové injektáže, je nutné před použitím zředit vodou v přesně stanoveném poměru. Cca po 24 hodinách vykazuje vodoodpudivé vlastnosti se zachováním difúze vodních par.

Výše zmíněné injektážní prostředky dodržují přísná kriteria WTA 4-4-04/D „Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.“

Certifikáty: Prohlášení o shodě | Technické osvědčení

Dicosil - graf.

Sanace vlhkého zdiva

Závažným problémem mnoha starších budov a domů je vlhké zdivo, které negativně působí na jejich stavební konstrukci a zdivo budovy značně porušuje. Ideálním řešením na vlhké zdivo je jeho sanace a hydroizolace. Sanace vlhkého zdiva zabezpečí, aby váš domov byl útulný, zdivo nebylo vlhké a netrpělo.

Typickými znaky vlhkého zdiva jsou:

 • vlhkostní mapy na zdivu
 • na vlhkém zdivu se objeví plíseň
 • solné výkvěty – sanytr
 • z vlhkého zdiva pramení nepříjemný zápach

Trápí Vás takovéto potíže a objevily se vám některé z výše uvedených znaků na vašem zdivu? Nevíte, co s tím? Nabízí se řešení v podobě sanace zdiva a hydroizolace zdiva.

Sanace vlhkého zdiva je naše doména – odstranění vlhkosti zdiva

Neváhejte kontaktovat náš zkušený a profesionální tým, který má sanace zdiva v portfoliu svých služeb. Komplexní sanační práce nabízíme zákazníkům za dostupné ceny, včetně technického poradenství. Poradíme, jak se pomocí sanace vlhkého zdiva nadobro zbavit vlhkosti zdiva a zabezpečíme, aby realizace provedených opatření byla účinná a vlhké zdivo pro vás bylo minulostí.

Přestože sanace vlhkého zdiva patří ke složitějším stavebním disciplínám, naše firma Trumf, renovace a sanace, s.r.o. dokáže za pomoci řemeslného umu, kvalitně odvedených stavebních a zednických prací a využití speciálních metod s nežádoucí vlhkostí zdiva úspěšně zatočit. Každému ze zákazníků vypracujeme přímo „na míru“ ideální návrh řešení jeho problému a současně stanovíme cenovou kalkulaci, případně zpracujeme projektovou dokumentaci. Zatímco Vy se budete věnovat svým povinnostem, my se – od A do Zet – postaráme, aby vaše bydlení bylo zase příjemné.

Provádíme sanace vlhkého zdiva a kompletní zednické práce především v Praze a nově i v dalších částech celé republiky. Nicméně naši zákazníci jsou stále častěji i ze vzdálenějších koutů republiky.

Trumf, renovace a sanace, s.r.o. – izolace zdiva proti vlhkosti

Vlhké zdivo nevyřeší větrání ani intenzivnější topení. Naše firma Trumf, renovace a sanace, s.r.o. klientům doporučuje a nabízí trvalé vyřešení problémů spojených s vlhkým zdivem. Navrhneme a následně provedeme vhodná sanační opatření (izolace zdiva), která odstraní příčinu problému vlhkosti zdiva a neřeší pouze důsledky.

Výše zmíněné problémy řešíme například doplňujícími hydroizolacemi zdiva. K hydroizolačním metodám lze řadit injektáž zdiva, drenážní systémy, svislou hydroizolaci zdiva či konečné povrchové úpravy zdiva. V oblasti injektáží využíváme jak tlakové, tak i beztlakové injektáže. Zapomenout nelze ani na často používanou krémovou injektáž zdiva, která se díky své univerzálnosti těší velké oblibě. Ve chvíli, kdy je nutné provést sanaci zdiva, které se nachází pod úrovní terénu, používáme dodatečné hydroizolace. Zde uplatňujeme výhradně minerální stěrky, které mají schopnost zdivo znepřístupnit a zamezit tak průniku nežádoucí vlhkosti.

Známe recept, jak na vlhkost zdiva a odvlhčení zdiva! Využijte sanace vlhkého zdiva a odstranění vlhkosti zdiva od profesionálů.

Nejčastější příčiny vzlínající vlhkosti zdiva:

 • dlouhodobá neúdržba objektu či změna v jeho užívání (netopí se, nevětrá se,…)
 • hydrogeologické podmínky (porucha vodovodních instalací, navýšení terénu, …)
 • dodatečné, avšak nevhodné stavební úpravy, které napomůžou vlhkosti zdiva
 • zazdění průduchů, zanesení drenáží
 • izolace zdiva zcela chybí

V objektech, ve kterých dochází ke vzlínání vlhkosti zdiva a ve kterých by byla vhodná a potřebná sanace vlhkého zdiva, jsou pro lidský organismus škodlivé. Proto i pobyt v takovýchto místnostech není pro člověka ze zdravotního hlediska dobrý.

Sanace zdiva a odstranění vlhkosti zdiva.

Zbavte se jednou provždy vlhkosti ve zdivu ve vašem domě či bytě i všech průvodních jevů včetně nepříjemného zápachu, nevzhledných plísní či teplotních a energetických ztrát. Jsme tu pro Vás – Trumf, renovace a sanace s.r.o. Pro více informací o možnostech odstranění vlhkosti zdiva a sanace zdiva nás neváhejte kdykoliv online nebo telefonicky kontaktovat. Víme, jak na vlhké zdivo!

Elektrikářské práce – Praha a okolí

Elektrikář

Elektrikářské práce mohou zahrnovat instalaci elektrických rozvodů, opravu elektrických zařízení, nastavení a kontrolu elektrických zabezpečovacích systémů, instalaci a údržbu osvětlení a mnoho dalšího. Je to soubor prací, který se zabývají instalací, opravou a údržbou elektrických zařízení a sítí.

Elektrikáři pracují s elektrickými vedeními, přístroji, osvětlením, zásuvkami, spínači a dalšími elektrickými součástmi jako jsou například solární panely. Tedy i při instalaci fotovoltaiky je potřebný nejen odborný dohled, ale také zkušený pracovník, který elektrikářské práce v souvislosti s instalací solárních panelů zabezpečí. Stejně tak u výstavby elektrických sítí pro nové budovy, kde jsou elektrikářské práce nedílnou součástí. Elektrikáři jsou zodpovědní za pokládku elektrických vedení ve stavebních objektech, budovách a domech. To zahrnuje připojení k elektrické síti, pokládku kabelů, přípravu rozvodných skříní a řízení přívodu elektřiny do různých míst.

Kvalifikace elektrikáře

Elektrikáři jsou odborníci, kteří se zabývají výše uvedenými pracemi a jsou kvalifikovaní pro práci s elektřinou. Škála jejich působení je opravdu široká a výkon jejich práce klade velký důraz na bezpečnost.

Proto pro vykonávání elektrikářských prací musí mít elektrikáři odpovídající vzdělání a certifikaci. V některých zemích je také nutné mít licenci pro výkon elektrikářských prací. Odpovídající znalosti, dovednosti a školení v oblasti elektrických systémů a jejich bezpečnosti jsou tedy zcela zásadní. Elektrikáři by měli také dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy při práci s elektřinou, aby minimalizovali riziko úrazu nebo požáru.

Elektrikáři z Trumf renovace a sanace s.r.o

Naše společnost Trumf renovace a sanace s.r.o. sídlící v Praze nabízí profesionální elektrikářské služby, které jsou připraveny vám poskytnout kompletní řešení s důrazem na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.

Zdá se vám složité najít kvalitní elektrikářské práce a spolehlivého elektrikáře v Praze, či blízkém okolí? Vůbec to tak být nemusí. Stačí se nám ozvat, ať už emailem nebo telefonicky, a domluvíme společně další kroky. Naši kvalifikovaní elektrikáři mají bohaté znalosti a odborné dovednosti v oboru, takže si jsou schopni poradit s jakýmkoli požadavkem. Umíme provádět širokou škálu prací, kde elektrikář má svou nezastupitelnou roli.

Působíme zejména v oblasti oblast Praha. Elektrikář je však potřeba bez ohledu na sídlo naší firmy i jinde, proto cesty našich elektrikářů i za Prahu a její okolí jsou běžné a součástí našeho portfolia.

Důraz na bezpečnost, spolehlivost a flexibilitu

Bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou. Při každé práci, kterou naši elektrikáři provádí, dodržujeme přísné bezpečnostní normy a postupy. Uvědomujeme si rizika spojená s elektřinou a naším cílem je zajistit, aby vaše zařízení byla správně nainstalována, udržována a bezpečná pro vás a váš majetek.
Jsme si vědomi důležitosti spolehlivosti a časových omezení pro naše zákazníky. Snažíme se dodržovat sjednané termíny a pracovat efektivně, abychom minimalizovali případné přerušení provozu.

Vše je o domluvě. Tu se snažíme dělat maximálně pečlivě, vstřícně a individuálně. I díky tomu jsme flexibilní, což nám umožňuje se přizpůsobit vašim potřebám a přáním.

Elektrikář – Praha

Naše elektrikáře poptávají soukromé domácnosti, podniky či průmyslové objekty po Praze a okolí. Ty se ozývají zejména dle referencí z předchozích realizací, avšak nový zákazník přicházející přes webové stránky není výjimkou. Všechny spojuje potřeba vyřešit svůj problém či požadavek týkající se elektrikářských prací, který se snažíme co nejlépe vyřešit.

Těšíme se na spolupráci!

Instalatérské a topenářské práce – Praha a okolí

Portfolio služeb, které našim zákazníkům nabízíme, se postupně rozrůstá. Tak jako v případě sanace zdiva, vedle které nabízíme i zednické a výkopové práce, reagujeme nyní na poptávku našich zákazníků z Prahy a blízkého okolí na další profese spojené s rekonstrukcí a opravou nemovitostí. Představujeme vám instalatérské a topenářské práce – práce potřebné snad v každé nemovitosti. Sestavili jsme odborný tým specializující se výhradně na tuto problematiku a postupně realizujeme nové a nové zakázky.

Instalatérské práce

Pokud bychom měli definovat obsah instalatérských prací, pak lze říci, že se jedná o souhrn činností zabývající se instalací, opravou a údržbou systémů a zařízení spojených s vodou, plynem, topením a kanalizacemi v budovách.

Instalatéři jsou pak odborníci, kteří mají znalosti a dovednosti s prací s potrubím, ventily, kohoutky, ohřívači vody, odpadními systémy a podobně. Naši spolehliví instalatéři jsou vyškolení profesionálové a odborníci s potřebnou certifikací. Jen tak je zaručeno, že výsledek jejich práce bude opravdu pečivý, funkční a zejména bezpečný. Proto pokud poptáváte v Praze a okolí instalatérskou činnost, neváhejte se obrátit na nás.

Kdy zavolat instalatéra?

V jakých případech má tedy smysl zavolat instalatéra? Následuje letmý výčet oblastí, které může instalatér řešit.

Vodoinstalace

Instalatéři provádějí instalaci a opravy potrubí pro přívod a odvod vody. Mohou instalovat kohoutky, sprchy, toalety, umyvadla, vany a další vodovodní zařízení. Provádějí také opravy netěsností a poruch vodovodního systému.

Topení

Instalatéři se také zabývají instalací a opravou topných systémů. To může zahrnovat instalaci radiátorů, podlahového vytápění, kotlů a termostatů. Provádějí také údržbu a opravy topných zařízení, aby zajistili jejich správné fungování.

Plynové instalace

Instalatéři mají znalosti o plynových systémech a provádějí jejich instalaci a opravy. To může zahrnovat instalaci plynových potrubí, přípojek a spotřebičů jako jsou sporáky, ohřívače vody nebo plynové kotle. Je důležité, aby instalace plynu byla provedena bezpečně, protože nekvalitně provedená práce může vést k nebezpečí úniku plynu, otravy nebo v krajních případech až k explozi.

Důraz na bezpečnost

Při vykonávání instalatérských prací je důležité dodržovat bezpečnostní postupy a pracovat v souladu s příslušnými stavebními předpisy a normami. To naši pracovníci splňují, neboť bezpečnost je pro nás na prvním místě.


Topenářské práce

Topenářské práce zahrnují instalaci, opravy a údržbu systémů vytápění či chlazení v budovách a jiných objektech. Odborníci, topenáři, se pak specializují na tyto systémy a starají se o jejich správný chod a funkci. Cílem jejich prací je seřídit/sestavit/nainstalovat či opravit takovéto systémy tak, aby svým obyvatelům/uživatelům zajišťovaly správnou teplotu a vzduchové podmínky.

Naši pracovníci jsou ve svém oboru maximálně zkušení, pečliví a svědomití. Ke každé zakázce, ať už v Praze, nebo okolí, přistupují individuálně s důrazem na lidský přístup a dodržování termínů.

Co vše dokáže topenář?

Jak již ze samotného názvu profese vyplývá, řada činností, kterou topenář zabezpečí, se týká systémů vytápění. Nenechme se však zmýlit, kromě vytápění řeší topenáři i například chlazení nebo ventilaci. Topenářské služby se specializují na širokou škálu prací spojených s instalací, údržbou a opravami topenářských systémů. Bez ohledu na to, zda potřebujete nový systém vytápění, opravu poškozeného topenářského zařízení nebo pravidelnou údržbu, profesionální topenáři mají potřebné znalosti a dovednosti pro vykonání těchto prací s precizností a profesionalitou.

Mezi hlavní topenářské práce patří:

Instalace, oprava, a údržba systémů vytápění

Topenáři instalují různé druhy vytápění, včetně radiátorů, podlahového vytápění, teplovodních kotlů nebo tepelných čerpadel. To vše včetně oprav a udržovacích aktivit jako jsou například kontrolní prohlídky.

Instalace a opravy systémů chlazení

Topenáři také mohou instalovat a opravovat systémy chlazení v budovách, jako jsou klimatizace, chladicí jednotky a chladicí věže. Zajišťují správnou instalaci zařízení, propojení s potrubím a provádějí servisní práce.

Ventilační systémy

Topenáři se také zabývají instalací, údržbou a opravami ventilace v budovách. To zahrnuje instalaci ventilačních jednotek, potrubních rozvodů, filtračních systémů a regulací vzduchotechniky.

Proč povolat odborníka

Při provádění topenářských prací je důležité dodržovat bezpečnostní normy a předpisy. Topenáři musí být obeznámeni s různými typy topných systémů a jejich správným nastavením. S profesionálními topenářskými službami od Trumf sanace a renovace, s.r.o. nemusíte trávit čas a úsilí s opravami a údržbou sami. Naši topenáři se postarají o veškeré potřebné práce, čímž vám ušetří čas a energii.

Stavební činnosti

Naše firma Trumf, renovace a sanace, s.r.o. nabízí již řadu let odborné a profesionální řešení problémů souvisejících s odvlhčením nemovitostí a objektů. Abychom mohli našim zákazníkům zabezpečit komplexnost, organizační jednoduchost a zároveň i spokojenost, rozšířili jsme naše portfolio služeb o další stavební činnosti a zednické práce.

Stavební práce od Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Stavební práce, které provádíme, jdou ruku v ruce s pracemi sanačními. Není tedy překvapením, že mezi stěžejní stavební práce od Trumf, renovace a sanace, s.r.o. řadíme zejména zednické práce, výkopové práce či služby elektrikáře, topenáře či instalatéra. Díky tomu, že jsme schopni vedle čistě sanačních prací realizovat i další stavební práce, je zakázka hotová rychleji, efektivněji a cenově výhodněji.

Naše stavební práce jsou založené na vstřícném a individuálním jednání s našimi klienty, garantujeme spolehlivé dodržování termínů a kvalitně odvádíme každou zakázku jakéhokoliv rozsahu.

Nabízíme široké portfolio našich služeb

 • zednické práce – precizně odvedeme zednické práce (omítnutí, štukování, …) a garantujeme spokojenost s výsledkem
 • Instalatérské a topenářské práce – provádíme montáže rozvodů topení pro byty, rodinné a bytové domy včetně všech souvisejících prací…
 • Rekonstrukce bytů a jejich částí – zařídíme kvalitní zednické práce, které pokryjí rekonstrukci vašeho bytu, instalatéra či plynaře.
 • obklady a dlažby – rychle a pečlivě obložíme stěny a položíme dlažby – jak vnitřní tak venkovní
 • Vyklízení sklepů – spolehlivé vyklízení bytů a sklepů.
 • služby zkušených instalatérů, elektrikářů a topenářů
 • zemní a výkopové práce – sanace sklepních prostor z vnější strany se neobejde bez zemních a výkopových prací
 • demoliční práce a odvoz suti – co zbouráme, také zlikvidujeme

Mezi další odborné činnosti patří:

 • odborné průzkumy kanalizací pomocí kamerových systémů včetně oprav zjištěných problémů
 • zjištění vlhkosti a množství soli ve zdivu pomocí laboratorní analýzy vzorků
 • odborné vypracování projektů

Provádíme stavební práce s důrazem na kvalitně odvedenou práci a to vždy ke spokojenosti zákazníka. Dáte-li nám důvěru, staneme se vaší pravou rukou v oblasti kompletních stavebních či zednických prací. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat…

Hydroizolace je proces, při kterém se podlaha nebo jiná plocha chrání před vlhkostí. Hydroizolace se často používá v interiérech, kde je nutné zabránit pronikání vlhkosti z podlahy do zdiva nebo zamezit tvorbě plísní. Je také používána k ochraně venkovních ploch před deštěm a vodou.

Hydroizolace podlah se může provádět různými způsoby, v závislosti na místě a účelu. Nejčastěji se používají následující metody:

1. Povrchová hydroizolace: Tento typ hydroizolace se aplikuje na povrch podlahy jako nátěr nebo plátěná fólie. Je vhodný pro menší plochy a pro ochranu před mírnou vlhkostí.

2. V případě, že je podlaha vystavena většímu množství vlhkosti, je vhodné použít izolační materiál, který se aplikuje pod povrchovou vrstvu podlahy. Tento typ hydroizolace se nazývá základní hydroizolace.

3. Injektáž: Tento způsob se používá pro ochranu proti vlhkosti, která proniká do zdiva nebo do podzemních prostor. Injektáž se provádí pomocí speciálního zařízení, které vpravuje do zdiva nebo podzemí hydroizolační materiál.

4.Potěrová hydroizolace: Tento způsob se používá pro ochranu podlahy proti vlhkosti z horní strany. Potěrová hydroizolace se aplikuje na povrch podlahy jako nátěr nebo jako potěr z hydroizolačního betonu.

Hydroizolace podlah je důležitá pro zachování pevnosti a stability podlahy a pro ochranu před vlhkostí, která by mohla způsobit plísně a poškození zdiva. Je důležité použít správný typ hydro

Vzhledem k rozsáhlé a komplexní stavení činnosti, kterou pokrývá naše portfolio, i k počtu již provedených zakázek, dobře víme, jakým způsobem uchopit jakoukoli zakázku a jaké jsou jednotlivé kroky pro úspěšnou realizaci. Z toho důvodu každá realizace prochází několika fázemi a kroky, které na sebe navazují a jsou nedílnou součástí našeho pracovního postupu.

Postup realizace zakázky

Každé realizaci sanačních nebo stavebních prací musí předcházet návrh řešení, který detailně popisuje, jaký problém se řeší a v jakých krocích se bude postupovat. Návrh řešení standardně vzniká po provedení prohlídky a diagnostiky objektu, která může být doplněna například i o měření vlhkosti zdiva, kamerový průzkum kanalizace, odběr vzorků zdiva za účelem zjištění obsahu solí apod.

Na základě návrhu řešení lze následně uzavřít smlouvu o dílo a naplánovat realizaci. Pouštět se do provádění jakýchkoli prací bez písemného podkladu, který splňuje výše uvedené parametry, je nevhodné jak pro zákazníka, tak i pro realizační firmu.

Jak tedy vypadá náš pracovní postup?

Diagnostika problému

 • Prvním krokem je identifikace a definice problému. Pečlivá prohlídka je důležitým vstupním krokem, který poodhalí celkovou náročnost a umožní nám detailní pohled na současný stav.
 • V rámci prohlídky mohou být prováděna různá dodatečná měření, abychom získali všechny potřebné informace pro pozdější fáze.

Analýza

 • Máme-li všechny potřebné informace, provádíme jejich rozbor a na základě nich hledáme nejlepší řešení ze všech možných. Do úvah bereme samozřejmě i případná rizika, která nakonec musíme pečlivě vyhodnotit. Například v případě sanačních prací se zamýšlíme, jakou metodu pro konkrétní případ použijeme, abychom maximalizovali poměr cena/výkon vzhledem k daným okolnostem.

Návrh řešení

 • Zákazníkovi představíme návrh řešení, které detailně popisuje pracovní postupy, jednotlivé kroky při realizaci, dokumenty a časový harmonogram.
 • V rámci této fáze zákazník přesně zná, co jak a kdy bude provedeno, například jaké stavební/sanační metody budou aplikovány a zná i předběžný rozpočet.

Smlouva o dílo

 • Po vzájemném odsouhlasení lze přistoupit k podepsání smlouvy o dílo, která jasně definuje závazky a práva jednotlivých zúčastněných stran.

Realizace

 • Konečně je možné přistoupit k samotné realizaci, jejíž harmonogram se řídí definovaným plánem a končí úspěšným splněním a předáním zakázky zákazníkovi.

Projektová činnost

Spolupracujeme také s projektanty, kteří v případě potřeby navrhnou řešení i ve formě projektové dokumentace. Jedná se zpravidla o veřejné zakázky či zakázky většího rozsahu, kterých se účastní stavební úřad apod.

Vyřízení nutných povolení (stavební, záborové, výkopové apod.) je součástí každého návrhu, kde je to vyžadováno třetími stranami.

Kamerový průzkum kanalizace – Praha a okolí

Vedle mnoha dalších prací, které naše společnost Trumf sanace a renovace, s.r.o. sídlící v Praze nabízí, se zabýváme také poměrně specializovanou činností související s kanalizačním systémem budov, a to je kamerový průzkum kanalizace. Kanalizace objektů jsou součásti odpadního systému, který, stejně jako každý jiný systém, musí být udržován, pravidelně kontrolován, hlídán a v případě potřeby zmodernizován či opraven.

Co se za pojmem kamerový průzkum kanalizace nachází?

Kamerový průzkum kanalizace je technika pro vyšetření stavu a stavby kanalizačního potrubí pomocí speciální kamery. Tato kamera je navržena tak, aby mohla být zavedena do potrubí a poskytnout obraz vnitřního stavu potrubí na monitoru. Kamerový průzkum kanalizace je velmi účinná metoda pro detekci poruch, zácp a jiných problémů v kanalizaci a je obzvláště užitečná pro diagnostiku problémů, které by jinak byly těžko přístupné nebo by vyžadovaly rozsáhlé a nákladné stavební práce k jejich odstranění.

Jak se průzkum provádí?

Při kamerovém průzkumu se kamera zavádí do kanalizační trubky pomocí speciálního vodiče nebo hadice, která je navinuta na kolo nebo váleček. Kamera je vybavena světlem a mikrofonem, které umožňují poskytnout obraz a zvuk uvnitř trubek. Obraz je po kabelu přenášen a následně zobrazován na monitoru, na kterém je možné zkoumat aktuální stav. Záznam z kamery může být také nahrán jako video či zaznamenán v podobě fotografie, což se hodí pro případ dalšího zkoumání a detailnější analýzy.

Takovýto průzkum umožňuje odborníkům identifikovat potenciální problémy jako jsou praskliny, úniky, ucpání a jiné poškození, které by mohlo ohrozit funkčnost kanalizačního systému.

Proč kamerový průzkum kanalizace provádět?

Existuje několik důvodů, proč je vhodné kamerový průzkum kanalizace provádět:

Preventivní opatření

 • Kamerový průzkum umožňuje identifikovat potenciální problémy a poškození v kanalizačním systému dříve, než se stane závažným problémem. To umožňuje provádět preventivní údržbu a minimalizovat náklady na opravy.

Ochrana životního prostředí

 • Větší úniky z kanalizačního systému mohou způsobit vážné škody na životním prostředí, včetně znečištění vodních zdrojů. Kamerový průzkum pomáhá identifikovat takové problémy a umožňuje rychlé zakročení.

Plánování oprav/investic

 • Na základě výsledků kamerového průzkumu lze plánovat investice do modernizace kanalizační infrastruktury.

Šetrný přístup

 • V případě podezření na prasklé potrubí či jinou závadu v kanalizačním systému není nutné provádět technicky náročný a nešetrný odkop terénu.

Kamerový průzkum kanalizace je neinvazivní metoda, která nevyžaduje rozsáhlé stavební práce nebo bourání. Je to rychlý a efektivní způsob, jak zjistit stav kanalizačního potrubí a případné problémy. Za použití speciálního vybavení lze rovněž určit přesnou polohu konkrétního místa, kde se například nachází nějaký defekt. To je velmi užitečné pro plánování oprav a údržby kanalizace.

Pokud tedy přemýšlíte o preventivním posouzení kanalizačního systému u vašeho objektu nebo jste v situaci, kdy již potřebujete urgentně potrubí prozkoumat z důvodu jakéhokoliv podezření, neváhejte nás kontaktovat. V Praze jsme doma, avšak jsme schopni obsloužit i blízké okolí Prahy. Domluvíme termín, upřesníme detaily a na místě provedeme průzkum s jasným výsledkem.

Měření vlhkosti zdiva Máte-li pochybnosti o průniku vlhkosti do struktur vašeho zdiva nebo jen dbáte na včasnou prevenci, je tu možnost, jak spolehlivě a rychle zjistit, v jaké kondici se zdivo vašeho objektu nachází. Nebojte, není potřeba do zdiva nic navrtával nebo ho jinak narušovat. Tím bychom udělali více škody, než užitku. Pro měření vlhkosti totiž existuje zařízení, které na bázi dielektrický efektu dokáže detekovat míru vlhkosti ve zdivu a nenásilnou cestou tak upozornit na možné budoucí problémy.

K diagnostice staveb a měření vlhkosti zdiva a domů používáme profesionální mikrovlnný měřící přístroj MOIST-210, který je koncipován pro nedestruktivní měření vlhkosti materiálu.
Přístroj umožňuje jak povrchové měření vlhkosti, tak i objemové měření vlhkosti až do hloubky cca 30 cm!

Měření vlhkosti přístrojem – metoda MOIST

Zásady dielektrického měření vlhkosti

Trocha teorie ze světa fyziky, která nám pomáhá zavčas odhalit problémy, na které bychom přišli až když už by bylo pozdě. Seznamme se, jak funguje metoda MOIST a detekování vlhkosti ve zdivu v praxi:

Mikrovlnný proces patří do kategorie dielektrického měření vlhkosti.
Dielektrické procesy měření spočívají na vynikajících dielektrických vlastnostech vody. Voda je polární molekula s excentrickým těžištěm, proto se molekula vody ve vnějším silovém poli nastavuje do výhodné polohy, je polarizovatelná. Je-li vloženo elektromagnetické střídavé pole, pak začnou molekuly rotovat v souladu s frekvencí pole. Tento efekt je makroskopicky označen fyzikální veličinou – dielektrickou konstantou (zkratka DK).

Měření vlhkosti zdivaDielektrický efekt je u vody tak silný, že DK vody činí asi 80. DK většiny pevných látek včetně stavebních materiálů je podstatně menší, leží v oblasti 2-10.
Měří se tedy rozdíl mezi DK vody a DK materiálu. Vzhledem k velkému rozdílu mezi těmito hodnotami je možno detekovat malá množství vody.

Mikrovlnná metoda měření vlhkosti zdiva

Se zvyšující se frekvencí vloženého vnějšího elektromagnetického pole dochází k narušení vnitřních vazebních sil složených molekul vody. Tedy molekul vody, které se nachází ve strukturách zdiva.
Vzniká jistý druh vnitřního tření nebo jinak řečeno dielektrické ztráty. Při dostatečně vysokém vyzářeném výkonu dochází k zahřátí. Zvláštním uspořádáním molekul je možno dielektrické ztráty měřit.

Na základě tohoto fyzikálního jevu, který využívají speciální měřící přístroje, jsme schopni detekovat, zdali je zdivo zcela bez vlhkosti či nikoli. Pokud měřením vlhkosti detekujeme vlhkost, jsme schopni i odhalit míru vlhkého prostředí a stanovit, v jak závažné situaci se zdivo z pohledu prostupující vlhkosti nachází.

Proč měřit vlhkost ve zdivu?

Obecné platí (a to nejen v případě sanačních prací), že čím dříve se přijde na problém s průsakem vlhkosti do zdiva, tím lépe lze na tuto situaci reagovat a předejít tak možným dalším nepříjemnostem. Abychom mohli provést účinná opatření, nemusíme čekat, až se na vnitřních stranách zdiva objeví plísně a obrazce soli. Pokud zavčas zareagujeme, můžeme na vodou/vlhkostí poškozené struktury zdiva aplikovat opravná opatření a předejít tak větším škodám.

Pokud máte podezření, že hydroizolační vrstva ve zdivu nemusí být kvalitní či dostatečná, nebo chcete mít jistotu, že je vaše zdivo v dobrém stavu, lze provést měření vlhkosti zdiva. To ihned odhalí, v jaké kondici se zdivo nachází a zdali náhodou není nejvyšší čas odborně zasáhnout.

Kdo měří vlhkost ve zdivu?

Firmě, která to se sanačními pracemi a odstraňováním vlhkosti ze zdiva myslí vážně, určitě v portfoliu nebude chybět profesionální měřící přístroj, kterým by vždy mohla konkrétní situaci diagnostikovat a vyhodnotit. Naše firma Trumf sanace a renovace, s.r.o. tento přístroj vlastní a používá v terénu na téměř každodenní bázi. Zároveň i díky této službě jsme schopni vyhovět poptávkám po samotném měření vlhkosti, které následně může či nemusí pokračovat aplikovanými sanačními pracemi.